Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Inkluderande systeminnovation

Sverige behöver öka takten i den hållbara omställningen av hela samhället. Då behövs alla människors kompetenser, insikter och lösningar. Det räcker inte längre med att skapa lösningar för normen, utan vi behöver vidga perspektivet till att inkludera fler perspektiv på vårt samhällssystem. Därför sätter vi oliktänkandet i centrum.

Ett systemiskt perspektiv på inkludering

Ofta när vi pratar om inkludering, tex när det gäller digitalisering tenderar vi att fastna i detaljer som ”röstigenkänning” (som funkar bättre för män än för kvinnor) eller ansiktsigenkänning (som funkar bättre på vissa hudfärger än andra). Ofta handlar projekt om inkluderande innovation om det här. På RISE ser vi det som symptom på ett större problem, nämligen maktkonstuktioner i systemet där vissa har större inflytande än andra på att utveckla vår digitala teknik. Vi måste förändra detta på systemnivå – inte fokusera på enskilda fall av misslyckad inkludering i innovation. ​

Behovet av ​Inkluderande systeminnovation​

 • Sverige kan öka omställningstakten genom inkludering ​
  All förändring kommer av människors engagemang. Att exkludera stora grupper i utvecklingsarbetet får inte önskad effekt på systemomställning, och gör att vi tenderar att lägga fokus på fel saker. ​​

 • Samhället behöver använda alla invånares förmågor​
  Genom att ifrågasätta vilka som har makt att förändra och hur vi skapar förutsättningar för inkludering i samhällsomställningen kan vi skapa flera missionsdrivna systemdemonstatorer för varaktig förändring.​

 • Vi måste förstå normer och värderingars roll i omställningen​
  Vi behöver förstå vilken effekt exkludering har på vår systemomställning, och vilken kraft det ligger i inkludering. ​

Varför satsar RISE på ​Inkluderande systeminnovation?​ 

System som utvecklas för en typ av människor tenderar i vissa fall att fungera dåligt för alla som befinner sig utanför ”scoopet”. Kort och gott handlar det om makt. Vilka som har makt att bestämma hur systemen utformas och för vem. Genom att ifrågasätta dessa maktstrukturer och ta tillvara på fler perspektiv, så kan vi bygga samhällssystem som faktiskt fungerar – för alla. Det är en viktig parameter i den långsiktigt hållbara systemomställningen och ligger till grund för vår drivkraft att bygga mer inkluderande systeminnovationer. 

Vad kan RISE göra inom Inkluderande Systeminnovation?  ​

 • Vi genomför normkritiska analyser och genomlyser maktstrukturer i det datadrivna samhället​

 • Tar fram underlag för långsiktiga strategier som kan ligga till grund för en förflyttning, inom kommun, region, eller myndighet tex

 • Vi etablerar olika system-demonstratorer som driver normförflyttning utifrån givna missions. 

 • Vi bidrar till innovationer och innovationssystem som är inkluderande. 

Melinda From

Kontaktperson

Melinda From

Enhetschef

+46 10 516 56 18

Läs mer om Melinda

Kontakta Melinda
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lisa Carlgren

Kontaktperson

Lisa Carlgren

Senior Researcher/Senior Forskare

+46 73 754 68 75

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.