Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Expertiser inom infångning, lagring och användning av koldioxid

Infångning och lagring av koldioxid (CCS) för kraftiga utsläppsminskningar eller negativa utsläpp eller infångning och användning av koldioxid (CCU) för hållbara kolbaserade produkter till industri- och transportsektorn är områden som växt sig starkare under senare åren och utgör viktiga byggstenar i omställningen mot klimatneutrala samhällen.

RISE experter inom CCS/CCU erbjuder aktörer inom såväl näringsliv som samhälle t ex

 • ekonomiska utvärderingar och jämförelser mellan olika teknikspår
 • utvärderingar av klimatnytta och andra miljö- och hållbarhetsbedömningar
 • studier av hur olika tekniker kan integreras till värdanläggningar (kraftvärmeverk och industriella anläggningar) för energi- och kostnadseffektiv koldioxidavskiljning/omvandling
 • studier av infrastruktur och logistikupplägg för koldioxid
 • utredning och utvärdering av lämpliga lagringsplatser
 • stöd kring utformning av effektiva styrmedel och analyser av olika styrmedels påverkan på olika tekniker och aktörer
 • sammanställningar av kunskapsläget

Genom våra mobila testbäddar finns också möjlighet att utveckla och demonstrera tekniker för avskiljning, upparbetning och omvandling av koldioxid. 

RISE verksamhet inom (bio-)CCS/U-området spänner över hela värdekedjan (infångning, rening och upparbetning, lagring samt omvandling av koldioxid till olika produkter), både avseende de stora punktutsläppen av biogen koldioxid och för CCS/CCU vid biokemisk och termokemisk omvandling av biomassa, och innefattar kompetenser avseende olika systemnivåer från utveckling av tekniker för avskiljning, upparbetning och konvertering av koldioxid till systemstudier innefattande processintegration, teknoekonomi, hållbarhetsanalyser samt styrmedel och marknader.

RISE nyckelkompetenser inom området (bio)-CCS/CCU innefattar:

 • Utveckling av (nya) material och processer för avskiljning och lagring av koldioxid
  • Koldioxidavskiljning och lagring med restprodukter från industrin
  • Koldioxidavskiljning med alternativa sorbenter (adsorbenter och absorbenter)
  • Materialutveckling för koldioxidavskiljning från distribuerade koldioxidkällor
  • Korrosion
 • Utveckling av kemiska processer för konvertering av koldioxid
  • Elektrokemisk konvertering av koldioxid
  • Termokemisk konvertering av koldioxid
 • Utveckling av koncept för CCS/CCU inom området för biokemiska processer
  • CCS/CCU vid biogasanläggningar
  • Distribution och hantering av koldioxid
  • Biologisk metanisering
  • Gasfermentering
 • Transport och lagring av koldioxid
  • Infrastruktur och logistikupplägg för koldioxid
  • Geologisk lagring av koldioxid
 • Systemanalys inom CCS/CCU
  • Modellering, processintegration, teknoekonomiska och miljömässiga utvärderingar av CCS/CCU
  • Styrmedel och marknader
Karin Pettersson

Kontaktperson

Karin Pettersson

Forskare

+46 10 516 54 71

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.