Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalisering inom besöksnäring & kulturella och kreativa näringar

Aktörerna inom kulturella och kreativa näringar är en viktig hörnpelare i demokratin, och tillsammans med upplevelsebaserade näringar och besöksnäringen en viktig sektor för Sveriges ekonomi, konkurrenskraft och hållbara samhällsutveckling.

Redan innan Coronapandemin så började digitaliseringen i samhället att förändra förutsättningarna för dessa branscher, och när pandemin slog oproportionerligt hårt mot dessa aktörer så blev behovet av en ökad kompetens inom digitalisering än tydligare. RISE jobbar för att, tillsammans med aktörer från branscherna och statliga myndigheter, hjälpa dessa sektorer med kompetenslyft, utvecklingsprojekt och trendspaning kopplat till digitalisering. 

Digitaliseringen i samhället går allt snabbare, och är något som påverkar alla sektorer utifrån hur de kan, bör och förväntas arbeta och organisera sig, såväl som vilka tjänster de måste erbjuda sina kunder för att vara relevanta. Besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna är inget undantag, och i just stora delar av dessa har denna anpassning släpat efter. Sektorerna har således ett stort uppdämt behov av att utvecklas, både vad rör ledarskap och organisation såväl som nya tjänster, upplevelser och erbjudanden i den digitala tidsåldern. För branscherna blir just detta en ren överlevnadsfråga. 

RISE jobbar på flera sätt med digitalisering inom besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna. Vi har dels kompetens inom digitaliseringen som centralt begrepp, och hur den påverkar alla delar av arbete och leverne i samhället, såväl som specifika expertkompetenser inom viktiga delområden, så som maskininlärning, artificiell intelligens, visualiseringar och gestaltning, etisk datahantering, pedagogik, prototyputveckling och interaktionsdesign. I vår roll som forskningsinstitut så ligger det i vårt uppdrag att både hålla oss uppdaterade med den senaste utvecklingen inom digitalisering, såväl som stödja organisationer i att förstå vad som ligger vid horisonten. RISE har också en lång erfarenhet och ett brett kontaktnät genom att arbeta med just dessa sektorer, och har således en god förståelse för branschernas specifika behov och unika förutsättningar.  

Vi har tidigare arbetat i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet och varit en del av Linneuniversitetets kompetensutveckling för de aktörer som påverkades av coronakrisen inom besöksnäring och kultursektorn. Vi bedriver ett antal utvecklingsprojekt tillsammans med den kreativa sektorn och innovationsaktörer såsom science parks och inkubatorer i hela landet. Utöver dessa initiativ har vi kunskap och intresse av att utforska hur vi kan förmedla, gestalta och möjliggöra platsbundna kulturarv och upplevelser, traditionella hantverksmetoder och -konst, och svåra kulturarv på distans eller genom digital teknologi.  

RISE kan bistå med alltifrån rådgivning, föredragshållning, utbildningsmaterial och utförande av kompetenshöjande insatser, till utvecklingsprojekt, prototyputveckling, tjänste- och konceptdesign inom digitalisering för KKN och besöksnäringen. 

Fredrik Trella

Kontaktperson

Fredrik Trella

Researcher Developer

+46 10 228 42 48

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Creatives for longevity

Creatives for longevity vill genom digitalisering, designkunskap och innovationsutveckling bidra en hållbar tillväxt och innovationskraft inom kulturella och kreativa näringar i övre Norrland.
Projekt

Tidernas Göteborg

Tidernas Göteborg fokuserar på fotografiets, filmens och de skrivna arkivens och roller och funktioner, samt hur dessa kan förstås, kontextualiseras och medieras genom nya former av visualiseringar. Det är en del i Göteborgs 400-å…
Projekt

ENTER Mölndal

ENTER Mölndal är ett samarbetsprojekt mellan RISE interactive, Mölndals stadsmuseum och konstnären Marika Hedemyr. Genom din mobiltelefon får du tillgång till ett nytt lager av historieberättande på din vandring runt Mölndals kvar…
Projekt

Sandby borg: En virtuell koppling

Samhällsrelevant dialog genom kulturarvet med virtuell verklighet (VR).
Projekt

Digitalisering inom besöksnäringen

Hur, varför och för vem? Digitala tjänster och upplevelser kan skapas på många olika sätt. De har alla olika förutsättningar och vad som lämpar sig bäst beror på vad du vill uppnå. Dessa frågor och andra digitaliseringsutmaningar …
Projekt

New European Bauhaus powered by RISE

New European Bauhaus är ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ som ska skapa en mötesplats där framtida livsmiljöer ska gestaltas/designas, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik.
Projekt

Kultur och digitalisering

Ett tätare samarbete med kultursektorn möjliggör för RISE att nå ut till, och engagera nya delar av samhället, och att synas mer effektivt mot civilsamhället och medborgare
Projekt

Tacit Knowhow

När något som är känt eller önskat att bli lärt inte är fakta, men en upplevelse, "hur" att göra är viktigare än "vad" att göra. "Vad" att göra är lätt att lära sig, det måste bara förtäljas för att k…