Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandsäkerhet och riskhantering för fartyg

RISE har lång erfarenhet av att arbeta med brand, risk och säkerhet för fartyg och besättningar. Vi har forskare, ingenjörer och projektledare som deltar och driver både nationella och internationella projekt. Vi utför även brandutredningar samt provning av material och produkter, t.ex. utifrån internationella FTP Code eller ISO standarder.

RISE arbetar idag brett inom det maritima området för att bidra till att svensk sjöfartsindustri ska förbli stark i internationell konkurrens. En viktig del i det arbetet är forskning och innovation inom brand, risk och säkerhet, som omfattar både människa och teknik. Vi utför riskanalyser, alternativ utformning av brandskydd, brandprovningar, certifieringar och är drivande i forskning som berör brandsäkerheten ombord, både teknisk och operationell.

Vi vill bedriva tillämpad forskning som kommer till nytta i verkligheten och därför är bl.a. industri, myndigheter, rederier, besättningsmedlemmar och räddningstjänster viktiga deltagare i projekten.

Välkomna till oss med er fundering!

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet på fartyg regleras av internationella regelverk, som i Sverige satts i kraft genom Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens föreskrifter om säkerheten för människoliv till sjöss. SOLAS är den internationella konventionen för säkerhetsregler ombord på fartyg. RISE har kompetens inom regelverk och bedriver forskning och utveckling inom alla delar av brandskyddsbarriärerna (detektion, beslut/organisation, släckning, inneslutning, eftersläckning), vi deltar även som expert i Sveriges delegation vid sammankomster inom International Maritime Organization (IMO) där nya regler och rekommendationer diskuteras. 

Riskhantering

RISE har stor erfarenhet av att genomföra riskanalyser och formella säkerhetsanalyser utifrån den internationella vägledningen framtagen av IMO för Formal Safety Assessment (FSA). FSA är en metod för att arbeta fram kostnadseffektiva åtgärder som reducerar risker och ska användas som ett verktyg för att forma regler för fartyg. FSA innehåller följande 5 steg: 1. Riskidentifiering - lista över olycksscenarier, 2. Riskanalys - sannolikhet och konsekvenser, 3. Alternativ för riskkontroll, 4. Kostnadsnyttobedömning, 5. Rekommendation. 

Användarstudier

I RISE arbete med maritim brandsäkerhet ingår användbarhet och vi har experter inom human factors. Användarstudier lyfter fram användbarhet och design av system som till exempel kan hjälpa besättningen att uppfatta, förstå och bekämpa bränder. 

Alternativ utformning av brandskydd

Många sjösäkerhetsbestämmelser ger öppningar för alternativa utformningar istället för att följa föreskrivna detljkrav. Ett exempel är SOLAS som i Regel 17 i kapitel II-2 ger möjlighet till alternativ utformning av brandskydd. Möjligheten med alternativ design utökar utbudet av möjliga säkerhetslösningar och öppnar för alternativ som är mer innovativa, attraktiva och kostnadseffektiva än de föreskrivna. Det måste alltid verifieras att en tillräcklig säkerhetsnivå tillhandahålls av den alternativa lösningen och vägen framåt är en riskbedömning utifrån en internationell vägledning framtagen av International Maritime Organization (IMO). Beroende på omfattningen av den alternativa utformningen utförs riskbedömningen på en anpassad nivå. RISE har bred erfarenhet av att utföra dessa bedömningar för en rad alternativa lösningar, såsom alternativt bränsle, komposit istället för stål samt alternativ hyttutformning. Med vår världsledande expertis och våra laboratorieanläggningar är möjligheterna att hantera och utforma alternativa lösningar oändliga.

Vill du veta mer?

Titta runt på den här sidan för att läsa om våra projekt och erbjudanden inom området. Vill du veta mer så hör av dig, kontaktpersoner ser du nedan och till höger.

Franz Evegren

Kontaktperson

Franz Evegren

Enhetschef

+46 10 516 50 88

Läs mer om Franz

Kontakta Franz
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.