Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandsäkerhet och riskhantering för fartyg

RISE har lång erfarenhet av att arbeta med brand, risk och säkerhet för fartyg och besättningar. Vi har forskare, ingenjörer och projektledare som deltar och driver både nationella och internationella projekt. Vi utför även brandutredningar samt provning av material och produkter, t.ex. utifrån internationella FTP Code eller ISO standarder.

RISE arbetar idag brett inom det maritima området för att bidra till att svensk sjöfartsindustri ska förbli stark i internationell konkurrens. En viktig del i det arbetet är forskning och innovation inom brand, risk och säkerhet, som omfattar både människa och teknik. Vi utför riskanalyser, alternativ utformning av brandskydd, brandprovningar, certifieringar och är drivande i forskning som berör brandsäkerheten ombord, både teknisk och operationell.

Vi vill bedriva tillämpad forskning som kommer till nytta i verkligheten och därför är bl.a. industri, myndigheter, rederier, besättningsmedlemmar och räddningstjänster viktiga deltagare i projekten.

Välkomna till oss med er fundering!

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet på fartyg regleras av internationella regelverk, som i Sverige satts i kraft genom Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens föreskrifter om säkerheten för människoliv till sjöss. SOLAS är den internationella konventionen för säkerhetsregler ombord på fartyg. RISE har kompetens inom regelverk och bedriver forskning och utveckling inom alla delar av brandskyddsbarriärerna (detektion, beslut/organisation, släckning, inneslutning, eftersläckning), vi deltar även som expert i Sveriges delegation vid sammankomster inom International Maritime Organization (IMO) där nya regler och rekommendationer diskuteras. 

Riskhantering

RISE har stor erfarenhet av att genomföra riskanalyser och formella säkerhetsanalyser utifrån den internationella vägledningen framtagen av IMO för Formal Safety Assessment (FSA). FSA är en metod för att arbeta fram kostnadseffektiva åtgärder som reducerar risker och ska användas som ett verktyg för att forma regler för fartyg. FSA innehåller följande 5 steg: 1. Riskidentifiering - lista över olycksscenarier, 2. Riskanalys - sannolikhet och konsekvenser, 3. Alternativ för riskkontroll, 4. Kostnadsnyttobedömning, 5. Rekommendation. 

Användarstudier

I RISE arbete med maritim brandsäkerhet ingår användbarhet och vi har experter inom human factors. Användarstudier lyfter fram användbarhet och design av system som till exempel kan hjälpa besättningen att uppfatta, förstå och bekämpa bränder. 

Alternativ utformning av brandskydd

Många sjösäkerhetsbestämmelser ger öppningar för alternativa utformningar istället för att följa föreskrivna detljkrav. Ett exempel är SOLAS som i Regel 17 i kapitel II-2 ger möjlighet till alternativ utformning av brandskydd. Möjligheten med alternativ design utökar utbudet av möjliga säkerhetslösningar och öppnar för alternativ som är mer innovativa, attraktiva och kostnadseffektiva än de föreskrivna. Det måste alltid verifieras att en tillräcklig säkerhetsnivå tillhandahålls av den alternativa lösningen och vägen framåt är en riskbedömning utifrån en internationell vägledning framtagen av International Maritime Organization (IMO). Beroende på omfattningen av den alternativa utformningen utförs riskbedömningen på en anpassad nivå. RISE har bred erfarenhet av att utföra dessa bedömningar för en rad alternativa lösningar, såsom alternativt bränsle, komposit istället för stål samt alternativ hyttutformning. Med vår världsledande expertis och våra laboratorieanläggningar är möjligheterna att hantera och utforma alternativa lösningar oändliga.

Vill du veta mer?

Titta runt på den här sidan för att läsa om våra projekt och erbjudanden inom området. Vill du veta mer så hör av dig, kontaktpersoner ser du nedan och till höger.

Franz Evegren

Kontaktperson

Franz Evegren

Enhetschef

+46 10 516 50 88

Läs mer om Franz

Kontakta Franz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Pressmeddelande

Elbilar ökar inte risken för brand ombord på fartyg

Projekt

Säker ammoniak ombord

Ammoniak som ett nytt och potentiellt klimatneutralt bränsle inom sjöfarten undersöks ur ett säkerhetsperspektiv
Berättelse

Den hållbara hamnen bäddar för grönare sjöfart

Proaktivitet från alla parter är ett måste för att ”Den hållbara hamnen” ska bli verklighet. Det anser Mikael Lind, senior strategisk forskningsrådgivare på RISE med särskilt fokus på maritima transporter och logistik. Han efterly…
Berättelse

Dags för sjöfarten att börja kommunicera

Sjöfarten är motorn i världshandeln, och mer än 80 procent av dess råmaterial och varor fraktas på världshaven. Ändå saknas gemensamma procedurer och tekniker för hamnar och rederier att samverka och kommunicera med varandra. Men …
Projekt

REDO 2.0: Preventivt arbete för en hållbar social arbetsmiljö

RISE tillsammans med Sjöfartsverket, Svensk Sjöfart, Chalmers och organisationen MÄN bidrar till att skapa kunskap och stötta rederiernas systematiska arbetsmiljöarbete genom metoder och verktyg som anpassas för ombordanställda. P…
Projekt

Rekrytering till sjöfarten – Måste sjömän vara män?

Syftet med REDO är att skapa en trygg och inkluderande sjöfartsindustri där fler kvinnor ska vilja söka jobb till sjöss, samt känna sig motiverade och inspirerade att stanna kvar. Detta är ett förhållningssätt som behöver omfatta …
Berättelse

Hamnen – ett nav för hållbara transporter

Rätt använd kan en hamn inte bara ta emot fartyg. Rätt använd kan en hamn dessutom bli ett regionalt transportnav, en energinod och en informationsfyr som ökar effektivitet och minskar klimatpåverkan i hela transportsystemet. –&nb…
Projekt

I.Hamn

Små och medelstora svenska hamnar går samman i ett nytt innovationsprojekt för att uppgradera sin kapacitet för digitalisering, automatisering och elektrifiering.