Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elbilar ökar inte risken för brand ombord på fartyg

28 juni 2023, 07:51

Varje år sker mellan två och tre stora bränder på bilfärjor och biltransportfartyg. Elbilar ombord på fartyg har ofta diskuterats som en ökad risk och flera operatörer har valt att inte frakta elbilar på sina fartyg. Det RISE-drivna projektet LASH FIRE presenterar i sin slutrapport att elbilar inte innebär en högre risk för brand ombord än traditionella bilar samt hur man kan minimera brandriskerna ombord.

När en brand startar ombord på ett fartyg är man extra utsatt och de första femton minuterna är helt avgörande för brandens utveckling och slutscenario. Människor, gods och fartyg är utlämnade till besättningens insatser och den utrustning som finns ombord. Frågan om huruvida eldrivna fordon innebär en ökad risk har varit mycket omdebatterad.

Forskningsprojektet LASH FIRE drivs av RISE sedan 2019 och har undersökt hela brandskyddskedjan på bilfärjor och biltransportfartyg, från antändning till evakuering, tillsammans med 25 aktörer från industri, akademi och myndigheter i 13 olika EU-länder. LASH FIRE sticker nu hål på de antaganden och myter som florerar och menar att brandriskerna med elbilar inte är större än för fordon med traditionella bränslen.

- Det finns en stor rädsla kring hanteringen av elbilar som fått extra stort fokus när det kommer till fartyg på grund av den utsatthet man befinner sig i på havet, säger Franz Evegren, projektledare för LASH FIRE och enhetschef på Brandsäker Transport på RISE. Att en elbil innebär annorlunda brandrisker jämfört med traditionella fordon råder det inga tvivel om. De kan hamna i termisk rusning som är svår att få stopp på och som ger utsläpp av brännbara gaser. Men att riskerna är större ser vi inga tecken på i nuläget.

image received via email

STENA Scandinavica, ett av de fartyg som projektet LASH FIRE använt för sina tester.

- LASH FIRE:s forskning visar att elbilar brinner mer sällan än konventionella fordon och att fartygens sprinklersystem klarar att kontrollera brand i en elbil lika effektivt, säger Magnus Arvidson, forskare på RISE. Du kan arbeta med samma metoder som vid vanliga fordonsbränder, såsom sprinklersystem, strålrör och bärbara släckare. En viktig skillnad är den potentiella återantändningsrisken som kan hanteras med en mobil vattenkylningsanordning eller brandfilt och övervakning av temperaturen med IR-kamera under en längre tidsperiod efter själva släckinsatsen.

En stor andel av de bränder som startar på fartyg har elektriskt ursprung. Framför allt har det varit kylda lastbilsenheter som har orsakat bränder, men det har också väckts en oro kring laddning av elfordon ombord. För att reducera dessa brandrisker har LASH FIRE lagt stor tyngd på att utveckla en säker övervakningslösning för sådana anslutningar.

- LASH FIRE föreslår ett övervakningssystem där kopplingsboxarna för drift av kylenheter och laddning av elbilar övervakas av en kombination av sensorer. Sker någon avvikelse från normen utlöses ett larm och fordonet kan vid behov inspekteras och kopplas bort lokalt eller på distans. Vinsten är att ett larm utlöses innan någon incident eller brand uppstår, säger Vasudev Ramachandra, forskare vid RISE Research Institutes of Sweden.

 

Kontaktpersoner

Franz Evegren
Projektledare och enhetschef, RISE
+46 10 516 50 88, franz.evegren@ri.se

Magnus Arvidson
Brandingenjör, RISE
+46 10 516 56 90, magnus.arvidson@ri.se

Vasudev Ramachandra
Ingenjör, RISE
+46 10 516 55 52, vasudev.ramachandra@ri.se

 

Projektfilm
LASH FIRE - Final Video (without subtitles) https://youtu.be/l0MuZyMSrQk

LASH FIRE - Final Video (with subtitles) https://youtu.be/PMNVWCzdSBQ

 

image received via email

STENA Germanica