Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Bilbränder

Bilbränder och fordonsbränder är allvarliga händelser som orsakar skador på både fordon, människor och omgivande egendom och miljö. Genom förebyggande åtgärder såsom brandprovning, forskning och brandsäkerhet går det att minska risken för bränder i bilar, elbilar och andra fordon.

Vad beror bilbränder på? 

Bilbränder kan ha flera olika orsaker. Att bilar eller fordon börjar brinna kan bero på elfel eller kortslutning, där ett elektriskt fel leder till överhettning och brand i fordonet. En annan brandorsak kan vara bränsleläckage där en läcka från bränsletanken antänds. Bilbränder kan även uppstå på grund av att fordonets motor överhettats. 

Bilbränder utgör hot mot personer och egendom

Oavsett det rör sig om bilbränder, brand i bussar eller lastbilsbränder utgör bränder i fordon allvarliga hot mot både personsäkerhet och egendom. I vårt samhälle introduceras kontinuerligt nya energibärare såsom naturgas, biogas och batterier. Dessutom presenteras nya material och ny teknik i fordon, som exempelvis solpaneler och automatisering. Den här utvecklingen inom fordonsindustrin medför nya utmaningar inom bränder. Det måste vårt samhälle lära sig att hantera. RISE erbjuder stöd inom området.

Är elbilsbränder mer vanliga?

Forskning visar att det inte är vanligare med bränder i elbilar än i med bränder i traditionella bilar. Vad som skiljer bränder i elfordon från bränder i traditionella fordon är själva brandförloppet. Det är viktigt att erhålla kännedom om det mest effektiva sättet att släcka bränder i elbilar, samt vilket släckmedel som ska användas.

Du kan läsa mer om detta i LASHFIREs dokument "Facts and Myths About Fires in Battery Electric Vehicles". 

Nya energibärare, nya material, ny infrastruktur och nya tjänster innebär nya samhällsrisker. RISE strävar efter att minska riskerna, så att ny och hållbar teknik kan införas på ett säkert sätt.

Hur vi förebygger bilbränder och fordonsbränder

Genom RISE forskning och provning inom brand och säkerhet arbetar vi för att förebygga bilbränder samt bränder i andra fordon. Brandsäkerhet inom fordon är ett av våra främsta främsta områden inom utvärdering av brandsäkerhet. RISE möjliggör brandsäker teknikutveckling genom brandforskning, brandprovning, brandutredningar, riskbedömning och utbildningar inom brandsäkerhet. Tack vare vår långa erfarenhet och bredd har vi blivit världsledande inom området, något som ytterligare stärkts i och med vår satsning på ett nytt labb för provning av batterisäkerhet.

Vad RISE gör inom bilbränder och fordonsbränder

Vi är vana att hantera komplexa frågeställningar och utmaningar. Vår verksamhet omfattar provning inom bilbränder, bussbränder, lastbilsbränder, fartygsbränder, tågbränder, samt bränder i väg- och terrängfordon. Experter från RISE anlitas ofta vid certifiering, olycksutredning och riskbedömning. Vi arbetar vi ofta i långsiktiga projekt tillsammans med kunder och finns även tillgängliga för ad hoc-tester.

Brandprovning för bil, buss, lastbil och andra fordon

Brandprovning av fordon utförs i våra topputrustade labb, bland annat det labb vi öppnade 2023. Våra labb har, förutom stort fokus på säkerhet för personalen, omtanke om vår miljö. Labben är utrustade med avancerad rökgas- och vattenrening för att möjliggöra brandprovning med minsta möjliga miljöpåverkan.

Välkommen att kontakta oss för att höra mer om vårt arbete med certifiering och provning inom bilbränder.

RISE CNG behållare brandtest

Exempel på publikationer inom bilbrand och fordonsbrand:

Några pågående projekt:

Mer information

FIVE - Där internationell brandkompetens möts

RISE arrangerar FIVE - Fires in Vehicles varannat år, en internationell konferens där forskare, tillsynsmyndigheter, testingenjörer, industri, leverantörer, försäkringsbolag och andra organisationer från olika transportområde samlas för att diskutera bilbränder.

Vill du följa vår verksamhet via e-post?

Nyttig information om provning, forskning och utveckling inom transport och brandsäkerhet fordon finner du i vår nyhetsbrev. Prenumerera här

Kontaktperson

Anders Lönnermark

Enhetschef

+46 10 516 56 91

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Franz Evegren

Kontaktperson

Franz Evegren

Enhetschef

+46 10 516 50 88

Läs mer om Franz

Kontakta Franz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Brandhall

Brandhallen är en av Europas största, som är utrustad med reningsanläggning av såväl rök som släckvatten.
Område

Brandsäkerhet

Varje år omkommer eller skadas många människor till följd av bränder. Bränder orsakar också materiella kostnader för miljardbelopp. Att på bästa sätt förebygga, begränsa och släcka bränder räddar liv, sparar kostnader och är posit…
Expertis

Räddningstjänst

RISE har lång erfarenhet att driva och delta i forskningsprojekt kopplade till teknik, taktik och metodik för effektiva räddningsinsatser. Vår expertis stödjer arbetet med evidensbaserad metodutveckling av räddningsinsatser och lä…
Erbjudande

Säkerhetskritisk batteriprovning

Provning av batterier, godkännande och certifiering enligt standard blir allt viktigare i takt med samhällets ökade elektrifiering. RISE och SEEL hjälper dig med hållbar batteriprovning i våra säkra och moderna testmiljöer.
Expertis

Säkerhet i under­marks­anläggningar

Brand, risk och säkerhet i tunnlar, gruvor, bergrum, garage och andra undermarksanläggningar är centrala områden i RISE forskning och expertis. Vårt uppdrag är att arbeta för en ökad säkerhet och effektivitet, såväl nationellt som…
Expertis

Risker med brandutsatta gastankar

RISE har drivit flera projekt om risker med nya energibärare såsom gasfordon. Under 2019 och 2021 genomfördes brandförsök och släckförsök på gastankar (biogas och vätgas) – unika riskfyllda situationer som är relevanta för exempel…
Expertis

Brandutredning

Brandutredningar är djupgående analyser av bränder. Genom att undersöka bränder kan vi förstå hur och varför en brand uppstår, hur den utvecklas och hur vi kan förhindra liknande händelser i framtiden. På RISE utför vi oberoende g…
Expertis

Brandsäkerhet batterier

Batterier är en viktig del i ett fossilfritt samhälle. Det finns dock olika säkerhetsaspekter som bör adresseras när batterier introduceras i olika applikationer. Vi hjälper dig att utvärdera hur batterier fungerar när de utsätts …