Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Om Cirkulära kartan

Cirkulära kartan är en tjänst från RISE som syftar till att visa upp verksamheter som jobbar cirkulärt och där det finns ambition att göra mer. Med kartan hoppas vi kunna inspirera verksamheter som vill bli mer cirkulära, att öka förståelsen för vad cirkulär ekonomi innebär i praktiken och att göra det lättare för företag att identifiera cirkulära affärspartners.

Bakgrund

Kartan skapades inom ramen för projektet Cirkulära Halland som gjordes på uppdrag av Region Halland där man ville kartlägga cirkulära företag i regionen. Istället för att göra en rapport som snabbt blir inaktuell, skapade Regionen tillsammans med RISE en interaktiv karta som kan växa och användas av alla. 

Hur får man en plats på kartan?

Vårt mål är att cirkulära kartan ska växa och utvecklas över tid. Om du ser att ditt företag passar på kartan så tveka inte att kontakta oss: josefina.sallen@ri.se eller derek.diener@ri.se.

Vilka är kriterierna?

Kriterierna för kartan har tagits fram av en expertgrupp inom RISE med en blandning av tunga forskare och coacher med lång industrierfarenhet. Vi tror att dessa kriterier kommer fortsätta att stötas och blötas och ser att vi framöver kommer att ha ett råd där experter från RISE tillsammans med andra aktörer förfinar kriterierna över tid.

Vi fokuserar på de som erbjuder tillverkade produkter och produkter som tjänster. För att kvalificera sig för kartan uppfyller företagen minst två av nedanstående kriterier i vad vi kallar De 3 dimensionerna av cirkulär ekonomi (Boyer et al, 2021):

 1. Livslängd
  Strävar efter att maximera den tid under vilken produkten behåller sitt värde och förmåga att leverera nytta. 
 2. Användning
  Strävar efter att maximera hur mycket eller hur ofta en produkt levererar nytta (används) under sin funktionella livstid. 
 3. Återvinna
  Strävar efter att maximera andel av ingående material i en produkt som kommer från tidigare använt material, och att materialet efter den funktionella livstiden är slut, går vidare till ny användning. 
 4. Möjliggörare
  Företag eller verksamheter som i sin huvudverksamhet hjälper andra att uppfylla ovanstående kriterier. 

Cirkulära Kartan syftar till att inspirera andra och därför vill vi också att företagen på kartan skall uppfylla nedanstående kriterier:

 • Förnybar energi – Använder förnybar energi för att tillverka och tillhandahålla sina erbjudanden.
 • Kontinuerliga förbättringar mot cirkulära principer och resursproduktivitet. 
 • Investerar i att utveckla cirkulära erbjudanden och kompetenser.
 • Kommunikation som visar på företagens inställning till och cirkulär ekonomi och hur man arbetar för att realisera en sådan. Transparens och ärlighet. 
 • Samarbetar med andra i affärsekosystemet runt den cirkulära ekonomin, till exempel genom att delta i forskning och -utvecklingsprojekt.

Cirkulär ekonomi – så fungerar det

Under flera decennier har samhället byggt på den linjära ekonomin. Vi hämtar material från jorden och ekosystemet, producerar och säljer prylar, som används och sedan slängs. Ju fler som lever så, desto mer ohållbart blir det, och idag behöver mänskligheten drygt 1,7 jordklot med den linjära ekonomiska principen. Svensk livsstil kräver mer än 4 jordklot.

Alternativet Cirkulär Ekonomi bygger på principen att vi radikalt kan minska resursuttaget från jorden och ekosystemet om vi utvecklar prylar smartare, låter dem ge användarna mer nytta och under längre tid genom att göra dem mer hållbara, uppgradera dem, återanvända dem, och låta fler använda dem. Slutligen återvinns materialet när prylen väl är utsliten. 

Ledstjärnan är att försöka öka eller bibehålla värdet på produkter, delsystem, komponenter och material så länge som möjligt.

De cirkulära principerna skiljer beroende på var i värdekedjan man befinner sig:

 • Som kund föredrar man att abonnera på en produkts funktion istället för att köpa den.
 • Företaget som utvecklar och tillverkar produkten väljer att behålla den och erbjuda dess funktion istället för att sälja produkten.
 • Företagets underleverantörer gör uppgraderbara och utbytbara moduler, delsystem och komponenter av i huvudsak återcirkulerat material.
 • Materialproducenterna bygger sina materialflöden från återcirkulerade produkter istället för från jorden och ekosystemet.

Med dessa förändringar från det linjära systemets fokus på produkten och kundens köp av den till det cirkulära systemets fokus på produktens kundnytta och kundens användning av den uppskattas vi kunna minska resursuttaget från jorden och ekosystemet med åtminstone 80%. Inte bara utan ekonomiska uppoffringar utan ihop med ekonomiska fördelar.

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Derek Diener

Senior Researcher

+46 10 228 40 52

Läs mer om Derek

Kontakta Derek
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.