Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
CirkKarta_Isotimber

Isotimber

Återcirkulerbara byggelement i 99 procent trä

IsoTimbers mest sålda väggelement består till 99 % av trä. Man behöver inte komplettera väggen med isolering eller plast. Spill från urtag för fönster och dörrar återanvänds vid tillverkning av väggelement. Sågspånet från tillverkningen omvandlas till pellets, och den lilla mängd spill som kommer från formatering av byggblocken går till fjärrvärme.
Väggelementen är kundanpassade och det uppstår inget spill på byggplatsen. IsoTimber undviker emballage i transporten, väggpanelerna körs i stängda bilar. Det är några enstaka träbitar från transportsäkringen som byggentreprenören behöver hantera som spill på byggplatsen.

Byggblocken är robusta och har en lång livslängd. De är designade för att kunna återbrukas tack vare att de har infästning med skruv. Byggblocken bör därför enkelt kunna demonteras och återanvändas till en ny byggnad.
Efter att produkten återbrukats kan byggblocken malas ned och utgöra råvara till träskivor. Kaskadsteget i den förlängda värdekedjan, med materialåtervinning till träskivor, skulle sannolikt kunna ske ett flertal gånger. Som ett sista steg för det ursprungliga trämaterialet, så kommer bolaget att utreda om det kan omvandlas till biokol och återgå till naturen.
IsoTimber har tagit fram en enkel illustration för att visa bolagets vision kring cirkulär ekonomi, se https://isotimber.se/referens-objekt/isotimber-om-cirkular-ekonomi/

Företaget är/var aktiv inom flera forskningsprojekt som syftar till att främja fossilfritt byggande och hur man kan designa byggnader idag för att optimera återbruk av byggmaterial i framtiden.
100 % fossilfria byggskivor och byggelement (BioInnovation), InFutUReWood (ForestValue), Framtidens Design (Vinnova).

Mer information om IsoTimber och hållbarhet samt cirkulär ekonomi återfinns på hemsidan: https://isotimber.se/hallbarhet/

Nyttja Längre
Återvinna
Använda Mindre

Kontakt

Ställverksvägen 1
831 52 Östersund
Sverige

E-post

Webbplats

Facebook

Telefon

063-431 31