Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kurser och utbildningar

RISE erbjuder utbildning i olika format och aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån ditt behov.

Med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens riktlinjer väljer RISE att vidta riskreducerande åtgärder i samband med kunskapshöjande sammankomster om så är möjligt. Läs våra interna riktlinjer: ri.se/coronavirus

Utgångspunkten är att vi genomför våra aktiviteter som planerat om inget annat meddelats och att anmälda deltagare så tidigt som möjligt får information om eventuella förändringar. Vissa aktiviteter kan komma att erbjudas på distans, vissa kan flyttas fram i tid och vissa kan tyvärr behöva ställas in. Kommunikation med anmälda deltagare sker löpande och med så god framförhållning som möjligt.

Utbildningserbjudande
Kurser
Sida 1 av 4