Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ulrika Harlin

Forskare

Tel +46 70 780 60 54

E-post ulrika.harlin@ri.se

Ort Mölndal

Enhet Produktion och arbetsmiljö (513402)

ORCID 0000-0002-2838-6457

Arbetsmiljö och konkurrenskraft hänger ihop!
Jag är industriforskare med särskilt intresse för utveckling av framtidens attraktiva arbeten och arbetsplatser. Min forskning tar sin utgångspunkt på samspelet mellan Människa-Teknik-Organisation i produktionssystem. Här ingår områden som produktionsutveckling, industrialisering, digitalisering, automatisering, förbättrings- och utvecklingsarbete, kompetensförsörjning, kultur, lärande, miljö, hållbart arbetsliv m m.

Flertalet projekt är drivna utifrån arbetsmarknadens parters prioriterade behov och samverkan i nätverk! Har hög ambition att FoU-projekt genererar praktisk nytta och skapar "Win-win" för både människan och företag!

Koordinator för nätverket AFoU, Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv, AFoU (https://www.ri.se/natverket-afou) samt för klustret Production Management inom programmet (FFI - Strategic Vehicle Research and Innovation, Vinnova http://www.produktionskluster.se

Relaterat