Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
production management IVF

Produktionsklustret för Production Management

Klustret för Production Management är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystemets övergripande roll för framtidens konkurrenskraft och industriell omställningsförmåga.

Klustret för Production Management lyfter produktionssystemets övergripande roll för framtidens konkurrenskraft och industriell omställningsförmåga.  ​Vår gemensamma målbild är ’hållbara och konkurrenskraftiga produktionssystem genom innovation- och omställningsförmåga’ där produktionsstrategier, produktionsutveckling, industrialisering  och daglig drift är i fokus.

Prioriterade forskningsområden

Produktionsstrategier​

 • Strategier för att möta snabbare förändringstakt i en global marknad.​
  Färdplaner, metoder och riktlinjer för att stödja strategiska beslutsprocesser, innovation och hållbarhet.​

Produktionsutveckling & Industrialisering

 • Integrerad utveckling av produkter och processer för ekonomisk, miljömässig och social/mänsklig hållbarhet.​
  Metoder och verktyg för att stödja ett systemperspektiv vid design av fabriker, produktionsflöden och arbetsplatser, uppstartsfaser och underhåll.​
 • Design för resilienta och hållbara produktionssystem

Daglig drift​

 • Metoder och verktyg för utveckling av organisatorisk resiliens, ledarskap, förändringsledning, arbetsorganisation, kompetensförsörjning, livslångt och organisatoriskt lärande, arbetsplatsinnovation, hållbart arbete, hälsa, säkerhet, kvalitet, leverans, ekonomi.​
 • Strategier och arbetssätt för underhåll, förbättrings- och utvecklingsarbete m m.

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta kan du vinna genom att delta:

 • Nya värdefulla kontakter för samarbete.
 • Ett stöd till eget strategiskt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Möjlighet att sätta en stark gemensam agenda med nationell och internationell påverkan.  
 • Tidigt få information och inbjudan till projektsamarbete.

Klustermedlemmar:​

Astra Zeneca, FKG, Scania, AB Volvo, Volvo Cars, KTH, MDU, RISE, ProduktionsLyftet, Chalmers, Jönköping University, Luleå Tekniska Universitet

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta oss för mer information.

Sammanfattning

Projektnamn

Klustret för production management

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

8 år

Total budget

2 800 000 SEK

Finansiärer

IVF Intresseförening Service AB

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Prenumerera på Produktionsklustrens nyhetsbrev!

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

+46 70 780 60 54

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Sveriges produktionskluster bidrar till hållbar produktion

Sedan mer än tio år tillbaka samarbetar svensk fordonsindustri med forskning och utveckling i produktionskluster som numera samordnas av RISE. Resultatet har blivit hundratals innovativa projekt, där fokus kommit att ligga alltmer…
Projekt

Produktionsklustret för logistik

Klustret för logistik är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling för att öka hållbarheten avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling inom området logistik.
Projekt

Produktionsklustret för geometri och kvalitet

Klustret för geometri och kvalitet är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom geometri och kvalitetssäkring inom produktdesign och tillverkning.
Projekt

Produktionsklustret för montering

Klustret för montering är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom montering av komplexa produkter.
Projekt

Produktionsklustret för ytbehandling och målning

Klustret för ytbehandling och målning är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom processer och material för nästa generations ytbehandling av fordon med nya kombina…
Projekt

Produktionsklustret för digitaliserad produktion

Klustret för digitaliserad produktion är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala teknike…
Projekt

Produktionsklustret för formning och fogning

Klustret för formning och fogning är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom formning och sammanfogning för att möta utmaningarna som nya och innovativa material me…
Projekt

Produktionsklustret för komponenttillverkning

Klustret för komponenttillverkning är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom avancerad tillverkning av komponenter till fordonsindustrin.