Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
production management IVF

Produktionsklustret för Production Management

Klustret för Production Management är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystemets övergripande roll för framtidens konkurrenskraft och industriell omställningsförmåga.

Sveriges Produktionskluster är en struktur för samordning av forskning och utveckling, initierad av svensk fordonsindustri. Under 2020 fick RISE i uppdrag att samordna klustren som samtidigt har vidgat sin målgrupp till alla företag med tillverkning  i Sverige. ​

Idag koordinerar åtta aktiva kluster olika expertområden inom tillverkning. Fyra av dessa fokuserar på tillverkningsprocesser och de andra fyra täcker områden som stödjer alla processerna.

Klustret för Production Management lyfter produktionssystemets övergripande roll för framtidens konkurrenskraft och industriell omställningsförmåga.  ​Vår gemensamma målbild är ’hållbara och konkurrenskraftiga produktionssystem genom innovation- och omställningsförmåga’ där produktionsstrategier, produktionsutveckling, industrialisering  och daglig drift är i fokus.

Prioriterade forskningsområden:​

Produktionsstrategier​

 • Strategier för att möta snabbare förändringstakt i en global marknad.​
  Färdplaner, metoder och riktlinjer för att stödja strategiska beslutsprocesser, innovation och hållbarhet.​

Produktionsutveckling & Industrialisering

 • Integrerad utveckling av produkter och processer för ekonomisk, miljömässig och social/mänsklig hållbarhet.​
  Metoder och verktyg för att stödja ett systemperspektiv vid design av fabriker, produktionsflöden och arbetsplatser, uppstartsfaser och underhåll.​

Daglig drift​

 • Metoder och verktyg för utveckling av ledarskap, förändringsledning, arbetsorganisation, kompetensförsörjning, livslångt och organisatoriskt lärande, hållbart arbete, hälsa, säkerhet, kvalitet, leverans, ekonomi.​
 • Strategier och arbetssätt för underhåll, förbättrings- och utvecklingsarbete m m.

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta kan du vinna genom att delta:

 • Nya värdefulla kontakter för samarbete.
 • Ett stöd till eget strategiskt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Möjlighet att sätta en stark gemensam agenda med nationell och internationell påverkan.  
 • Tidigt få information och inbjudan till projektsamarbete.

Klustermedlemmar:​

Astra Zeneca, FKG, Scania, AB Volvo, Volvo Cars, KTH, MdH, RISE, ProduktionsLyftet, Chalmers, Jönköping University, Luleå Tekniska Universitet

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta Ulrika Harlin för mer information.

Sammanfattning

Projektnamn

Klustret för production management

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Åtta år

Total budget

700 000 SEK

Finansiärer

RISE IVFs Intressentförening Service AB

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Vill du prenumerera på Produktionsklustrens Nyhetsbrev? Anmäl dig via länken.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.