Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stefan Molnar

Doktorand

Tel +46 10 516 59 78

E-post stefan.molnar@ri.se

Kontor Göteborg

Avdelning Stadsutveckling (104201)

Stefan Molnar är samhälls- och beteendevetare inom gruppen RISE Stadsutveckling. Han skriver en avhandling på deltid om värdering av stadskvaliteter i stadsutvecklingsprojekt. Stefan arbetar även mycket med frågor kring medborgardialog och deltagande. Ytterligare ett område berör människors liv och livsvillkor i staden.

Stefans arbete sker i samarbete med stadsutvecklingsaktörer så som kommuner, bygg- och fastighetsbolag och arkitektbyråer. I och med detta går oftast forskningsstudier och utveckling av mer praktiskt orienterade kunskaper och verktyg hand i hand.

Stefans doktorerande sker i samarbete med Mistra Urban Futures samt Chalmers, institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation, avdelningen för Teknik, Vetenskap och Samhälle.

Relaterat