Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Nätverket SHDC

I nätverket SHDC samlas yrkesverksamma inom industriell vätgas, till exempel specialister, forskare, affärsutvecklare och beslutsfattare.

Vi välkomnar stora som små organisationer från privat och offentlig sektor samt akademi och bransch.

SHDC är ett nätverk för vätgasens värdekedja: industri, energisektor, forskning, branschorganisationer och myndigheter. Vi bidrar med kunskapsspridning, omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och projektgenerering.

Företag eller organisationer blir en del av samverkan i SHDC. Alla medarbetare som jobbar med vätgasfrågor kan därför bli en del av SHDC och få nyhetsbrev och eventinbjudningar. 

Vi gör mellan sex och åtta event per år, där vi tar upp aktuella och relevanta frågor. Våra konferenser samlar nyckelkompetenser i vätgasutvecklingen – och är i princip kostnadsfria för medlemmar i SHDC, förutom mat och eventuell lokalhyra. SHDC är inte en branschorganisation och vi driver ingen politisk agenda. 

Vad kostar deltagande i nätverket?

Deltagaravgiften är differentierad beroende på organisationsstorlek och typ. Avgiften ses som en medfinansiering till driften av SHDC. Den största delen finansieras av Energimyndigheten, och en mindre del finansieras av RISE. SHDC ska inte gå med vinst. 

Medfinansiering/avgift per år

Stora företag 25> anställda globalt: 25 000 SEK

Mindre företag <25 anställda globalt: 9 000 SEK

Branschorganisationer: 9 000 SEK

Universitet, forskningsinstitut: Kostnadsfritt


 

Johan Sandstedt

Kontaktperson

Johan Sandstedt

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 228 42 77

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Live Mölmen

Kontaktperson

Live Mölmen

Forskare

+46 10 516 53 15

Läs mer om Live

Kontakta Live
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.