Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Fiskfoder kan framställas av single cell protein gjort på restströmmar från skogsindustrin
Foto: Jonas Forsberg

FISK

Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det är inte hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE Processum och RISE PFI har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av hållbara proteinkällor från skogen. Det internationella projektet FISK knyter samman aktörer så att produktion av fiskfoder baserad på skogsråvara kan bli verklighet.

År 2050 beräknas jordens befolkning växa till 9 miljarder människor. För att möta de globala hållbarhetsmålen måste nya livsmedelskällor utvecklas. Laxuppfödningsindustrin är en av de sektorer som ämnar öka sin produktionskapacitet kommande år, men tillväxten både nationellt och globalt kommer inte att vara hållbar om den odlade fisken matas med soja- eller fiskmjöl. Nya hållbara proteinkällor behöver tas fram och där är single cell proteiner (SCP), producerade av skogsbaserade sockerarter, ett exempel.

Den hållbara cirkeln sluts i och med att råvaran består av restprodukter, såsom grenar, toppar och andra sidoströmmar som tidigare inte använts på liknande sätt.

Unik värdekedja från skog till bord

Målet för det internationella projektet FISK är driva på utvecklingen och knyta samman aktörer från olika industrier. Projektet är ett sammarbete mellan forskare på RISE Processum i Sverige och RISE PFI i Norge, samt aktörer från både skogs- och havsbruksnäringen, vilket skapar en unik värdekedja från skog till bord. Dessutom medverkar projektet till att skogsindustriella företag, mindre företag eller tjänsteföretag i nära anknytning till industrin får en ny avsättning av sina produkter och att fiskodlingsnäringen får tillgång till en ny hållbar proteinkälla. Syftet är att skapa tillräckligt underlag för ett investeringsbeslut i produktion av SCP.

Nyttjar sidoströmmar

De sidoströmmar som används som råvara till produktion av SCP i projektet är både surlut från bioraffinaderiprocessen och grenar och toppar, så kallad GROT. Tester av SCP kommer även att utföras på fisk med avseende på fiskhälsa, produktkvalitet, miljö, nya foderingredienser och produktionsteknologi. FISK ska även arbeta med affärsutveckling av fiskfoder som innehåller SCP och en affärsmodell ska tas fram för att kunna ta ytterligare steg i kommersialiseringsarbetet.

Projektet sker i ett samarbete med Synergifabrikken, Domsjö Fabriker, Woodworks!, Sveaskog och Norraskog.

Projektrapport

Projektrapport (pdf, 35.7 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

FISK

Status

Avslutat

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2022-09-30

Total budget

938 441 €

Partner

Synergifabrikken

Finansiärer

Interreg Sverige-Norge, Region Västernorrland, Trøndelag Fylkeskommune

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Yvonne M Nordin

Kontaktperson

Yvonne M Nordin

Senior Project Manager

+46 10 516 67 65

Läs mer om Yvonne M

Kontakta Yvonne M
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Mihaela Tanase

Senior Forsker

Läs mer om Mihaela

Kontakta Mihaela
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.