Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya riktlinjer ska underlätta utvecklandet av djurfria försöksmetoder

24 september 2018, 04:00

Tydliga riktlinjer för hur tester med så kallad in vitro-metodik ska genomföras och utvecklas kan bidra till att djurförsök snabbare ersätts med djurfria metoder, till exempel cellbaserade.

Tydliga riktlinjer för hur tester med så kallad in vitro-metodik ska genomföras och utvecklas kan bidra till att djurförsök snabbare ersätts med djurfria metoder, till exempel cellbaserade. Nu finns en internationell guide med riktlinjer som tagits fram av bland andra forskare på RISE.

Good Laboratory Practice (GLP) reglerar hur säkerhetstester för exempelvis medicinteknik, läkemedel och kemikalier ska genomföras. GLP skrevs ursprungligen för djurförsök och trots vissa hjälpdokument har det inte varit helt tydligt hur GLP ska tillämpas för in vitro-metoder, det vill säga metoder baserade på exempelvis cellkulturer eller vävnader. Forskare på RISE har i ett internationellt samarbete bidragit till att ta fram nya kompletterande riktlinjer för in vitro-metoder, som går under namnet Good In Vitro Method Practices (GIVIMP).

- Vår förhoppning är att de nya riktlinjerna kan bidra till att användbarheten av in vitro-metoder ökar samt att fler och bättre in vitro-metoder kommer fram som kan ersätta djurförsök. Riktlinjerna kan också leda till att utvecklandet av nya metoder kan ske i en snabbare takt eftersom det nu blir tydligare vad som krävs för att en ny testmetod ska godkännas, säger Emma Pedersen, forskare på RISE som har deltagit i arbetet med de nya riktlinjerna.

Uppdraget att ta fram de nya riktlinjerna kommer från OECD och arbetet har drivits av EURL ECVAM - Europeiska Unionens referenslaboratorium för alternativ till djurförsök. Forskarna på RISE har för Sveriges räkning, som inbjudna nationella experter, bidragit till att skriva riktlinjerna samt till att kvalitetsgranska dem.

- Många olika aktörer kommer att ha nytta av GIVIMP - både laboratorier som ska implementera GLP för första gången och laboratorier som idag utför tester enligt GLP. De kommer också att ha betydelse för den som vill utveckla nya in vitro-testmetoder som ska kunna användas för säkerhetsbedömning av produkter från design till myndighetsgodkännande. Det handlar till exempel om hur dokumentation, kontroller och kalibrering av instrument ska göras, säger Emma Pedersen.

Riktlinjerna finns publicerade i sin helhet av OECD:

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EN…

För mer information kontakta:

Emma Pedersen, forskare, RISE: emma.pedersen@ri.se, 010-516 54 52.

Kristina Fant, forskare, RISE: kristina.fant@ri.se, 010-516 58 69