Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Världsledande testanläggning för luktfritt lignin byggs i Bäckhammar

16 mars 2022, 10:28

Lignin

Lignin är en restprodukt från pappers- och massaindustrin med stor potential att tillämpas inom ett flertal olika produktområden, men ligninets lukt har hittills varit en utmaning. Nu investerar RISE i en ny testanläggning för luktreduktion av sulfatlignin vid LignoCity i Bäckhammar. Investeringen förväntas öppna upp helt nya marknader för ligninprodukter, som exempelvis ersättning för fossila råvaror i plaster.

– Detta blir en helt unik testanläggning för produktion av luktfritt sulfatlignin. Vi tror att den här anläggning kommer att öppna upp fler nya marknader för ligninprodukter där man tidigare valt att inte gå vidare med produktutvecklingen på grund av ligninets lukt, som ställer till det för användning i konsumentprodukter och inomhusapplikationer, säger Anders Arkell, forskare på RISE och projektledare för investeringsprojektet. 

– Vi är mycket glada att vi blivit tilldelade medel för denna investering och också för det finansiella stödet vi erhållit från Region Värmland. 

Den testanläggning som nu är under uppbyggnad kommer att placeras vid den befintliga testbädden RISE LignoCity utanför Kristinehamn i Värmland. Här finns sedan länge en testbädd för att separera och rena lignin från olika massabruks svartlutar. Placeringen precis invid Nordic Papers massabruk i Bäckhammar är därför ideal för den här typen av verksamhet.  

– Region Värmland ser positivt på RISE aktiva deltagande i att skapa goda förutsättningar för forskningsinfrastruktur som är öppen och transparent för små- och medelstora företag inom den skogsbaserade bioekonomin. Målsättningen är att skapa och attrahera fler livskraftiga företag, säger Marko Lasic, Näringslivsutvecklare på Region Värmland. 

Intresset för den här tekniken har redan visat sig vara stort. 

– Vi har redan fått många förfrågningar rörande den här teknologin från massa- och pappersindustrin. Både från de som är intresserade av den luktfria ligninprodukten i olika applikationer samt från utrustningsleverantörer, säger Anders Arkell. 

Ett företag som ställer sig positivt till denna investering är Valmet, som äger immateriella patent kopplat till processen.  

– Vår teknik för att reducera lukt från lignin har tidigare verifierats i lab- och pilotskala och det naturliga steget är nu att uppgradera till demoskala. Vi är otroligt glada över den här möjligheten att göra detta tillsammans med RISE och ser många fördelar med att det görs i Bäckhammar i anslutning till LignoCity, säger Hanna Karlsson, Processchef för askbehandling och LignoBoost på Valmet. 

Investeringen som görs vid LignoCity är en del av RISE regeringsuppdrag att modernisera och komplettera befintliga testbäddar inom bioraffinaderi. Målsättningen är att stimulera kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster i omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi. 

– Den nya testanläggningen för luktfritt lignin blir en viktig komponent i utvecklingen av vår test- och demomiljö inom bioraffinaderi. Den kompletterar redan tillgänglig infrastruktur på ett bra sätt och öppnar upp för utveckling och demonstration av nya produkter som är viktiga i utvecklingen av en bioekonomi och omställningen från fossilt till förnybart, säger Johanna Mossberg, avdelningschef på Bioraffinaderi och energi på RISE. 

För mer information: 

Robert Gustavsson, Platsansvarig för RISE testbädd i Bäckhammar, 010 228 45 04, robert.gustavsson@ri.se

För mer information om RISE LignoCity: https://www.ri.se/sv/test-demo/lignocity