Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Trendspaning - Det nya energilandskapet

RISE lanserar sin årliga trendrapport inom affärs- och innovationsområdet Energi och biobaserad ekonomi, denna gång med fokus på det nya energilandskapet.

Ladda ner trendrapporten - Det nya energilandskapet

CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.
* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter
Trendseminariet som hölls den 19 oktober 2022 ger en kort summering av trendrapporten med insikter och reflektioner i form av en kort spaning kring varje område och ett gemensamt panelsamtal.

Energifrågorna har sällan väckt så stort engagemang och varit föremål för så mycket dynamik som nu. År 2022 har bjudit på prisrekord för både el och drivmedel, omsvängningar i politik och styrmedel och en tydlig koppling mellan energi- och säkerhetsfrågorna. Dessutom visar sig klimatförändringarna genom rekordtorka som slår mot både vatten- och energiförsörjningen. Hur ser det kommande energilandskapet ut och vilka innovationer behöver vi driva på för att ställa om till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem?

Trender som tas upp i seminariet

När elen blir gratis
Jonas Bergqvist, Fokusområdesledare Framtidens energisystem

Från linjär till cirkulär vattenanvändning
Lina Lindahl, Fokusområdesledare Hållbar vattenanvändning

Kolöverskott i atmosfären, kolunderskott i industrin
Erik Furusjö, fokusområdesledare Bioraffinaderi och förnybara drivmedel

Alla släcker lampan?
Klimatomställningen – alla ska med?
Sara Bargi, Fokusområdesledare Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Industrin i omställning – korten kastas om
Johan Sandstedt, Fokusområdesledare Industriell omställning

 

Samtalet modereras av Markus Norström, Affärs-och innovationsområdeschef Energi och biobaserad ekonomi

Markus Norström

Kontaktperson

Markus Norström

Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 516 58 84

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Frida Niska

Kontaktperson

Frida Niska

Kommunikationschef Bioekonomi och hälsa

+46 10 516 67 82

Läs mer om Frida

Kontakta Frida
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Energi

Klimatutmaningen och samhällets stora behov av energi kräver nya hållbara, konkurrenskraftiga och flexibla lösningar. Nationella mål som fossilfri elproduktion 2040, fossiloberoende fordonsflotta 2030 och klimatneutralt samhälle 2…
Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…
Område

Fossilfria drivmedel

Transportindustrin står för en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. Sverige siktar på att 2045 vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att redan 2030 ha en fossil-oberoende fordonsflotta. Reduktionsplikt…
Berättelse

Samspel mellan stat och industri ska skapa ett fossilfritt Sverige

Sverige har unika förutsättningar för att bli världens första fossilfria välfärdsland. Sju riksdagspartier antog tillsammans det gemensamma klimatmålet att Sverige ska vara klimatneutralt senast 2045 och nu har 13 industribransche…
Område

Klimatneutral industri

Industrisektorn i Sverige står för ca en tredjedel av de sektoriella utsläppen. Trots god ekonomisk tillväxt och befolkningsökning har den svenska industrins utsläpp av växthusgaser minskat med drygt 30 procent mellan 1990 och 202…
Berättelse

Energisystemanalys pekar ut olika vägar för omställning av energisystemet

Vårt energisystem behöver ställas om. Vi behöver komma bort från fossil energi mot mer hållbara lösningar. För att nå de uppsatta målen kommer flera olika lösningar att krävas – och för att ta reda på vilka som är mest effektiva k…
Berättelse

Vad är ett bioraffinaderi?

Användningsområdena är oändliga. Med biomassa som råvara kan vi idag framställa allt från målarfärg och tandkräm till el och bränsle till fossilfritt flyg. I ett bioraffinaderi finns möjlighet att ta tillvara på de delar av biomas…
Berättelse

Vanliga frågor om vattenförsörjning

Magnus Anrell är forskare på RISE och arbetar bland annat med hållbarhet, cirkulära processer och resurseffektivitet för vatten- och avloppssystem. Han svarar på några av de mest aktuella frågorna kring vattenförsörjning.