Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE gör strategisk satsning på tillståndsprocesser

19 oktober 2021, 06:22

Omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver stora förändringar och ny teknik. Dessutom ställer det krav på mer effektiva processer för miljötillstånd. RISE har nu rekryterat Anna Månsson som tillträder som expert inom tillståndsprocesser den 1 november. Dessutom rekryterar RISE till ytterligare tjänster inom området tillståndsprocesser.

Tillståndsprocesser kan vara väldigt komplexa och ha långa handläggningstider. Den genomsnittliga tiden för att få ett miljötillstånd är idag fyra år. För större verksamheter och investeringar kan handläggningstiderna vara upp mot tio år och ansökningshandlingarna upp mot tusen sidor. Som oberoende tredje part satsar nu RISE på att utveckla forskning och tjänster kring tillståndsprocesser för att stödja samhälle och svenskt näringsliv.

- Vi ser en ökande betydelse av effektiva tillståndsprocesser för att kunna nå våra nationella klimatmål. Här har RISE med sin breda och djupa kompetens en viktig roll att fylla. Vi gör nu strategiska satsningar inom detta viktiga område för att kunna bistå näringsliv och samhälle, säger Elenor Bernelow Loyd, avdelningschef Infrastruktur och betongbyggande på RISE.

RISE rekryterar nu till fler roller inom tillståndsprocesser.

- RISE har en unik roll där vi stöttar samverkan mellan myndighet och industri. Vi är en oberoende facilitator med bred kompetens inom många områden. Nu söker vi fler till vårt team. Vi ser ett ökat behov av våra tjänster och rekryterar ett flertal personer som vill vara med och utveckla branschen och skapa möjligheter för ett mer innovativt och hållbart näringsliv och samhälle, säger Elenor Bernelow Loyd.

Anna Månsson har tidigare haft tjänsten som jurist och ordförande i Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. Den 1 november tillträder hon sin nya roll på RISE. Närmast kommer Anna från ett uppdrag som utredningssekreterare i Miljöprövningsutredningen (M2020:06) inom Regeringskansliet. Miljöprövningsutredningen har i uppdrag av regeringen att se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på ändringar och åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Anna har nästan 20 års erfarenhet av frågor inom miljöprövning och prövning av överklagade kommunala beslut enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.

- Vi är glada över att välkomna Anna till RISE. Med Anna hos oss kommer vi att kunna erbjuda våra kunder hög juridisk kompetens inom nya och, för många kunder, mycket angelägna områden, säger Peter Utgenannt, enhetschef Infrastructure Management, RISE.

Vill du veta mer? Kontakta gärna
Elenor Bernelow Loyd, avdelningschef Infrastruktur och betongbyggande på RISE
010 516 50 16 eller elenor.bernelow.loyd@ri.se
Peter Utgenannt, enhetschef Infrastructure Management RISE
peter.utgenannt@ri.se