Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE förvärvar SSPA

26 april 2021, 09:00

RISE förstärker sitt maritima erbjudande och förvärvar nu SSPA från Chalmersstiftelsen. SSPA verkar, precis som RISE, i gränssnitten mellan forskning och näringsliv och arbetar bland annat med konceptutveckling och verifiering av prestanda för marina farkoster.   

Nu offentliggörs förvärvet av SSPA (ursprungligen Statens Skeppsprovningsanstalt). Köpeavtalet är påskrivet och överlåtelsen kommer att ske i juni 2021. SSPA grundades 1940 och har cirka 90 anställda med en årlig omsättning på drygt 100 miljoner kronor.
-    Jag hälsar SSPA varmt välkommen till RISE och ser fram mot att följa SSPA på nära håll. SSPA bedriver internationellt erkänd maritim forskning med hög kvalitet och blir en strategisk viktig förstärkning av RISE befintliga maritima verksamhet, säger Pia Sandvik, VD RISE. 
SSPA kommer att ingå i RISE division för Säkerhet och transport. RISE har genomfört ett flertal förvärv sedan RISE bildades 2016 och har idag värdefulla erfarenheter av integrationer. Liksom vid tidigare förvärv kommer ett projekt att startas för att hantera alla aspekter i samband med integrationen.

-    Vi ser positivt på denna förändring där SSPAs breda och gedigna kompetens passar väl in i RISE hållbara maritima verksamhet, säger SSPAs VD Stefan Eliasson. RISE är ett starkt varumärke och en större organisation med många upparbetade kontakter på områden som är intressanta för oss. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla nya affärsmöjligheter i den växande maritima sektorn.

SSPA förvärvas från stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
-    Chalmersstiftelsen vill fokusera starkare på högskolans kärnverksamhet och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar framåt för SSPA. RISE organisation arbetar på ett sätt som har stora likheter med SSPA, med en kombination av offentliga och kommersiella forsknings- och utvecklingsuppdrag, och har kompetens och kunder som matchar SSPA på ett bra sätt, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

För mer information, kontakta gärna
Niklas Jälevik, tf chef Externkommunikation, RISE
niklas.jalevik@ri.se eller 072 727 53 14
 
Henrik Dahlberg, enhetschef medierelationer, Chalmers
henrik.dahlberg@chalmers.se eller 073 448 78 67