Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vatten i en bäck

Världsvattendagen 2023: Innovation och samverkan för vårt vatten

Vilka vattenutmaningar står samhället inför? Kan samverkan inom och mellan sektorer och branscher driva på innovativa lösningar som svar mot dessa utmaningar? Och vad är nyckelfaktorerna för framgångsrika partnerskap?

Samhällen och omgivande landskap är mer och mer utsatta och påverkade av klimatförändringarnas effekter och förändrad mark- och vattenanvändning. Konsekvenserna av detta märks ofta i form av för mycket, för lite eller för smutsigt vatten, till exempel genom översvämningar, torka och förorenat vatten.  

Alla samhällets sektorer behöver transformeras och hitta nya innovativa sätt för en hållbar förvaltning av vattenresurser. För att lyckas med detta är samverkan och nätverk inom och mellan sektorer avgörande.  

På Världsvattendagen 22 Mars anordnar SIWI Swedish Water HouseRISE Research Institutes of Sweden och Ramboll ett halvdagsseminarium på temat innovation och samverkan för vårt gemensamma vatten. Där kommer vi att presentera och diskutera framgångsrika exempel på hur samverkan inom och mellan sektorer kan utveckla innovativa lösningar för hållbar vattenförvaltning. 

Evenemanget hålls på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm och kommer även att livestreamas. Se nedan för detaljerat program. 

Antalet platser på Medelhavsmuseet är begränsat så anmälan för deltagande på plats senast den 17 mars är obligatorisk. Anmälan krävs även för att få en länk till det livestreamade evenemanget. 

Observera (för deltagande på plats): Medverkan är gratis, men utebliven närvaro utan avbokning till malin.wennerholm@siwi.org senast 48 timmar innan evenemangets starttid debiteras med en administrationskostnad på 500 kronor. Bekräftelse på avbokningen krävs för att undvika avgift. Detta gäller ej deltagande online. 

Vid frågor kontakta malin.wennerholm@siwi.org 

Världsvattendagen 2023
22 mar 2023
09:00-13:00
Hybridevent
17 mars 2023

Kostnadsfritt. Dock krävs avbokning för fysiskt deltagande senast 48 timmar innan eventets starttid (annars debiteras du med 500 kr). Avbokningsavgift gäller ej deltagande digitalt. 

Begränsat fysiskt, obegränsat digitalt
Hybrid,