Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Omslagsbild Thriving North - Innovationsveckan 2023

Thriving North - Innovationsveckan 2023

Under Innovationsveckan, som ägde rum 2–6 oktober, bjöd RISE in till flertalet seminarier under samlingsnamnet Thriving North. Syftet var att synliggöra och sprida innovativa lösningar som bland annat främjar förbättrade arbetssätt, ökad jämställdhet och hållbar utveckling inom den offentliga sektorn.

Deltagarna hade möjlighet att välja mellan fysiska seminarier i Scharinska villan i Umeå, eller att delta i evenemanget digitalt. Seminarierna var uppdelade i olika kunskapsområden, däribland hälsa, transport, urbana strategier. Samtliga seminarier spelades in och finns nu att ta del av i efterhand, se länkar nedan.

Eventen var en del av ett större initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Totalt genomfördes över 100 events runt om i hela Sverige.
Mer information om Innovationsveckan finns att läsa här. https://innovationsveckan.nu

3 okt - Thriving Northern Cities, att samskapa en territoriell strategi för hållbar stadsutveckling i norra Sverige
03 okt 2023
08:20-09:00
Storgatan 65 & Digitalt via Zoom, Umeå
Karta

Kostnadsfritt

Obegränsat
Hybrid,
5 okt - Mobilitet och transport under omställning
05 okt 2023
08:20-09:00
Storgatan 65 & Digitalt via Zoom, Umeå
Karta

Kostnadsfritt

Obegränsat
Hybrid,
5 okt - Innovationsledning av en hel Regions innovationsekosystem, går det att göra systematiskt?
05 okt 2023
13:00-13:30
Storgatan 65 & Digitalt via Zoom, Umeå
Karta

Kostnadsfritt

Obegränsat
Hybrid,
5 okt - Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande?
05 okt 2023
13:45-14:15
Storgatan 65 & Digitalt via Zoom, Umeå
Karta

Kostnadsfritt

Obegränsat
Hybrid,
5 okt - Vad är nyttan med att mäta regioners innovationsekosystem, går det?
05 okt 2023
14:30-15:00
Storgatan 65 & Digitalt via Zoom, Umeå
Karta

Kostnadsfritt

Obegränsat
Hybrid,
5 okt - Digital kompetens lyfter Västerbotten - erfarenheter av att skapa lärande i och för samverkan
05 okt 2023
15:15-15:45
Storgatan 65 & Digitalt via Zoom, Umeå
Karta

Kostnadsfritt

Obegränsat
Hybrid,
6 okt - Hur nyttiggör vi vårdens och omsorgens data i projektet SARDIN?
06 okt 2023
08:20-09:00
Storgatan 65 & Digitalt via Zoom, Umeå
Karta

Kostnadsfritt

Obegränsat
Hybrid,
Eventmaterial
Eventmaterial

Thriving Northern Cities 

Fem av de största kommunerna i norra Sverige har tillsammans tagit fram en strategi för hållbar stadsutveckling. I det här seminariet får ni veta mer om varför vi gör det här, vilka utmaningar det har varit och fortfarande finns men också vilka möjligheter det finns framöver på den fortsatta resan. 

Innovationsledning av en hel Regions innovationsekosystem, går det att göra systematiskt? 

Det här seminariet handlar om hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med Innovationsledareutbildningar, kvartalsmöten och uppföljning för att utveckla ett system i världsklass för innovationskapacitet så att vi klarar den gröna omställningens krav på att hantera inte bara innovation av bolag utan också systeminnovation. 

Vad är nyttan med att mäta regioners innovationsekosystem, går det? 

Det här seminariet handlar om hur Region Västerbotten har arbetat med att utveckla en mätmodell för att mäta regioners innovationsekosystem och varför det är viktigt för den regionala utvecklingen. Mätmodellen Metric, Measurement of Regional Innovation Capacity, har utvecklats tillsammans med innovationsforskare tillsammans med andra regioner och Vinnova. 

Hur nyttiggör vi vårdens och omsorgens data i projektet SARDIN? 

I seminariet delar projektgruppen SARDIN - Systemdemo, Analys, Resurseffektivitet, Datadelning, Integritetsskydd, Nyttiggörande, med sig om hur deras projektidé kan leda till att framtidens hälso- och sjukvård leder till en mer god och jämlik hälsa. 

Mobilitet och transport under omställning 

Mobilitet och transporter utgörs av ett komplext nätverk i vårt samhälle. Denna dynamiska sfär är uppbyggd av en mängd sammanflätade element vars omfattning sträcker sig från individuella resebeteenden till den djupgående komplexiteten i samhällsplaneringen. I seminariet lyfter vi utvalda forsknings- och projektresultat från ett systemperspektiv och dyker sedan ned i områden såsom; innovation för jämställd och hållbar arbetspendling, framtidssäkring av leveranser i nybyggda stadsdelar samt och gröna korridorer. 

Hur kan vi påverka och stärka innovationsekosystemet att bli mer jämställt och inkluderande? 

Det här seminariet handlar om hur Region Västerbotten arbetat systematiskt de senaste tre åren med hur skapas förutsättningar för ett mer jämställt och inkluderande regionalt innovationsekosystem.  

Digital kompetens lyfter Västerbotten - erfarenheter av att skapa lärande i och för samverkan 

Seminarium om lärande som leder till förnyelse - framgångsfaktorer för att ett heldigitalt lärkoncept som både genomförts i samverkan över organisationsgränserna och syftat till att stärka digital mognad i samverkan ska kunna ge önskad effekt! Under seminariet delas de främsta framgångsfaktorerna i både lärkonceptet och organisatoriska förutsättningar för att lärandet också ska leda till görande.