Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Det inkopplade transportsystemet

Mobilitetsforum 2023

Vårt transportsystem, energisystem och samhälle blir mer och mer ihopkopplat, inkopplat och uppkopplat. Hur förändras ekosystemet och vilka nya roller och aktörer behövs när vi ställer om till fossilfritt?

Kan noder och fordonen/farkosterna själva bli en del av lösningen på sårbarheten i transportsystemet? Vilka möjligheter finns att genom bättre nyttjande av data och samarbete mellan aktörer öka effektiviteten och hållbarheten i transportsystemet? Detta och mycket mer kommer vi att diskutera den 22 november.

Träffa industriföreträdare och ledande experter inom området och hör hur dessa tillsammans adresserat några av framtidens utmaningar, redan idag.
 

Vi kan lova en spännande dag där vi ger en inblick i den accelererande omställning som just nu sker i transportsystemet. Med nedslag inom fordonsindustrin, flyget och även sjöfarten kommer vi ge en bred bild av vad som nu sker, samt en framtidsspaning.

Lyssna till talare från bland annat Vattenfall, Volvo Cars, Telenor, Stora Enso, Helsingborgs Hamn och Luftfartsverket.

Konferensen riktar sig till nyckelpersoner från näringslivet, transportindustrin, myndigheter och beslutsfattare som är intresserade av att transportera människor, gods och tjänster på ett hållbart och säkert sätt.
 

22 november, Göteborg
22 nov 2023
09:00-17:00
Filmstaden Bergakungen, Göteborg
Karta
17 november 2023

Kostnadsfritt

300
Fysiskt,
Talare
Program
Talare
Annelie Viksten

Annelie Viksten

Business Development Manager, Skellefteå Science City

Elektrifierad Luftfart i Skellefteå

Magnus Berg

Magnus Berg

R&D Portfolio Manager, Vattenfall

Elmarknaden: Möjligheter och svårigheter i samband med elektrifiering av transportsektorn

Wolfgang Lehmacher

Wolfgang Lehmacher

Independent Advisor, Former Director, Head of Supply Chain and Transport Industries at the World Economic Forum, Wolfgang Lehmacher

Digitalization and collaboration in global supply chains

Bart Steijaert

Bart Steijaert

VD, Helsingborgs Hamn AB

Mot den hållbara Helsingborgs hamn - ett fokus på hamnen som transportnod, energinod och digital nod

Stefan Wannes Väre

Stefan Wannes Väre

Manager Special Sea Services, Stora Enso

Virtual Watch Tower - Digital samverkan för ökad varuägarnytta i det globala transportsystemet

Svante Svanberg

Svante Svanberg

Strategic Segment Manager - Automotive & Transportation, Telenor IoT

Elfordon som ett framtida problem för elnätet eller en del av lösningen

Martin Arvidsson

Martin Arvidsson

Projektledare Sweden U-space, Luftfartsverket

Luftfartsverket etablerar tjänster för obemannad luftfart

Linus von Sydow

Linus von Sydow

Product & Strategy lead Energy management, Volvo Car Group

Smart charging & vehicle to grid: Elbilens roll i elsystemet

Göran Näslund

Strategic Segment Manager - Utilities & Smart Cities, Telenor IoT

Elfordon som ett framtida problem för elnätet eller en del av lösningen

Fredrik Svedberg

Grundare, LogTrade Technology

Internet of Logistics och det uppkopplade godset - framtidens demokratisering av logistiksystemet

Jenny Lundahl

Senior Forskare & Jurist, RISE

Framtidens trafikregler

(Adj) Prof. Mikael Lind

Senior forskare hållbara transporter, RISE

Transportsystemets utmaningar - på nationell och global nivå

Dr. Maria Schnurr

Senior Forskare. Mobilitet i transformation, RISE

Framtidens mobilitet: Trender o scenarier för 2040

Ted Strandberg

Projektledare, Säkra styrsystem, RISE

Cybersäkerhet i det inkopplade transportsystemet – Kommer EU:s nya regelverk att minska riskerna?

Fredrik Karlsson

Innovationskoordinator , Sjöfartsverket

Lotsning från land och digitalisering av anlöpsprocessen

Magnus Leonhardt

Strategi-och Innovations chef, Telia Sverige

Hur möjliggör vi uppkopplade fordon för digitala motorvägar

Timo Kero

Chief Technical Officer, AstaZero, RISE

Hur möjliggör vi uppkopplade fordon för digitala motorvägar

Tord Svalstedt

Commercial Charging Manager, Volvo Lastvagnar Sverige

Laddinfrastruktur - privat och publik

Mikael Danielsson

Senior utredare, Trafikverket

o    R2DATO & FUTURE - integrerad digitalisering och automatisering i de europeiska järnvägsnäten

Program

Nedan finner ni programmet för den 22 november. Vi reserverar oss för ändringar av talare och programpunkter.

09:00-09:30     Registrering och Frukost

09:30-09:40     Inledning

09:40-10:10     Trendspaning

Trender avlöser trender och hype-kurvan är mer svårtydd än någonsin. Pandemier och krig har gjort att transportfrågan skiftat fokus de senare åren då sårbarheter blottlagts. Samtidigt visar klimatrapporter att arbetet för ett fossilfritt transportsystem är mer aktuellt än någonsin. Och många aktörer jobbar för ett elektrifierat transportsystem. Hur navigerar man i ett sådant landskap?

 • Maria Schnurr, RISE - Framtidens mobilitet: Trender o scenarier för 2040
 • Mikael Lind, RISE - Transportsystemets utmaningar - på nationell och global nivå

10:10-11:10     Det inkopplade transportsamhället

Vårt transportsystem, energisystem och samhälle blir mer och mer ihopkopplat. Vad innebär det för nya risker och möjligheter? Hur tacklar vi den sårbarhet som uppstår i energisystemet när samma el ska räcka till såväl industrins fabriker, transporter på vägar, i luften, på rälsen och till sjöss, som våra egna hushållsbehov? Eller hur hanterar vi sårbarheten i våra nödvändiga tjänster då den digitala infrastrukturen blir allt viktigare? Vilka nya typer av roller behövs för att driva det nya inkopplade transportsystemet? hur hanterar etablerade aktörer sina nya roller? Vem prioriterar vilken energi som ska gå till vad?

 • Magnus Berg, Vattenfall - Elmarknaden: Möjligheter och svårigheter i samband med elektrifiering av transportsektorn
 • Bart Steijaert, Helsingborgs Hamn - Mot den hållbara Helsingborgs hamn - ett fokus på hamnen som transportnod, energinod och digital nod
 • Annelie Viksten, Skellefteå Science City - Elektrifierad Luftfart i Skellefteå
 • Tord Svalstedt, Volvo Lastvagnar Sverige - Laddinfrastruktur - privat och publik

11:10-11:30     Kaffe och utställning

11:30-12:30     Den inkopplade infrastrukturen

När vår tranportinfrastruktur blir mer och mer integrerad med energisystem och molntjänster, vad för nya utmaningar uppstår då ? Kan fordonen/farkosterna själva bli en del av lösningen på sårbarhet i transportsystemet ex. genom vehicle-2-grid-lösningar? Ett nytt ekosystem kring laddning håller på att byggas upp med fordonstillverkare, terminaloperatörer och nya aktörer i transportsystemet. Vilka möjligheter och utmaningar innebär detta och är vi mogna för den nya laddbara och digitala transportinfrastrukturen?

 • Svante Svanberg & Göran Näslund, Telenor IoT - Elfordon som ett framtida problem för elnätet eller en del av lösningen
 • Linus von Sydow, Volvo Car Group - Smart charging & vehicle to grid: Elbilens roll i elsystemet
 • Ted Strandberg, RISE - Cybersäkerhet i det inkopplade transportsystemet – Kommer EU:s nya regelverk att minska riskerna?

12:30-13:30     Lunch och utställning

13:30-14:15     Det inkopplade fordonet/farkosten

Fordon och farkoster i framtidens transportsystem är inte bara uppkopplade, de är också inkopplade. Med detta menar vi att de också är en del av informationsdelning mellan olika aktörer horisontellt och vertikalt . Vilka möjligheter finns att genom bättre nyttjande av all data och teknik i fordon/farkoster öka effektiviteten i transportsystemet? Hur ser aktörerna i ekosystemen runt ett fordon/farkost eller gods/människa som förflyttas genom systemet på dessa utmaningar och hur kan tekniken skapa värde och nytta som gör att vi står bättre rustade för framtidens utmaningar?

 • Magnus Leonhardt, Telia Sverige och TImoKero, AstaZero - Hur möjliggör vi uppkopplade fordon för digitala motorvägar
 • Fredrik Karlsson, Sjöfartsverket - Lotsning från land och digitalisering av anlöpsprocessen
 • Martin Arvidsson, Luftfartsverket - Luftfartsverket etablerar tjänster för obemannad luftfart
 • Mikael Danielsson, Trafikverket - R2DATO & FUTURE - integrerad digitalisering och automatisering i de europeiska järnvägsnäten
 • Jenny Lundahl, RISE - Framtidens trafikregler

14:15-14:45     Kaffe och utställning

14:45-15:20     Det inkopplade godset

I det globala perspektivet blir transportkedjorna mer sammankopplade inom, genom och bortom nationer/gränser, klimatmål och fler lagkrav och direktiv som driver på för ökad transporteffektivitet. Då blir det än viktigare att nyttja rätt trafikslag/transportslag, för rätt sträcka i förflyttningen och varuägarna måste kunna vara trygga i att deras försörjningskedjor är tillförlitliga och att                     störningar snabbt når relevanta aktörer. Hur kan det göras i ett gränsöverskridande och fragmenterat transportsystem?

 • Fredrik Svedberg, LogTrade Technology - Internet of Logistics och det uppkopplade godset - framtidens demokratisering av logistiksystemet
 • Stefan Wannes Väre, Stora Enso - Virtual Watch Tower - Digital samverkan för ökad varuägarnytta i det globala transportsystemet

15:20-15:40     Avslutande Key Note

 • Wolfgang Lehmacher, Former Director, Head of Supply Chain and Transport Industries at the World Economic Forum - Digitalization and collaboration in global supply chains

15:40-15:45     Avslutning

15:45-16:30     Utställning och mingel

Sofia Ohnell

Kontaktperson

Sofia Ohnell

Affärsutvecklare

+46 10 228 40 61

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.