Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Köksblandare

Material i kontakt med dricksvatten - vad gäller i Sverige och Europa?

Välkomna till årets första seminarium inom nätverket för material och produkter i kontakt med dricksvatten. Seminariet riktar sig till olika aktörer såsom material- och produkttillverkare, dricksvattenproducenter, slutanvändare samt myndigheter med det gemensamma intresset för material i kontakt med dricksvatten. 

Syftet med seminariet är att dela den senaste informationen om dricksvattendirektivet artikel 11 och vad det betyder för de olika aktörerna. Samtliga rättsakter kopplade till artikel har antagits och tillämpningsdatum för systemet är 31 december 2026. Företrädare för olika myndigheter samt certifieringsorganen kommer att presentera hur det nya systemet kommer att fungera i Sverige för olika aktörer och intressenter.

Seminariet äger rum på plats hos RISE i Kista. Både befintliga och nya medlemmar är välkomna att delta såväl som externa deltagare. Antalet platser är begränsades, så säkra din plats idag! För nätverkets medlemmar kommer en inspelning finnas tillgänglig efter seminariet. 

Presentationer och talare:

Dricksvattendirektivet - en historisk återblick och spaning framåt - Charlotta Obitz (RISE)

Förhandlingsarbetet inom dricksvattendirektivet- Nurun Nahar (Livsmedelsverket)

Positivlistor och KEMIs uppdrag - Charlotte Bergkvist (KEMI)

Boverkets roll som samordnare för material i kontakt med dricksvatten - Madeleine Hjortsberg (Boverket)

Dricksvattendirektivet artikel 11 i praktiken -  Marco van Brink (KIWA) och Stefan Coric (RISE)

Workshop som modereras av RISE där deltagarna får möjlighet att dela sina erfarenheter, utmaningar, förväntningar med det nya systemet.

Material i kontakt med dricksvatten, seminarium 1
23 maj 2024
09:00-15:30
Isafjordsgatan 28A, Kista, Sverige
16 maj 2024

Avgiftsfritt för medlemmar i nätverk material och produkter i kontakt med dricksvatten.

Övriga deltagaravgift: 5500 SEK.

60
Seminarium,
Talare
Program
Talare

Nurun Nahar

Ämneskoordinator, Livsmedelsverket

Sveriges representant i Expertgruppen för dricksvatten och Kommittén för dricksvatten ger en sammanfattning av förhandlingsarbetet hittills och vad som är nästa steg.

Madeleine Hjortsberg

Civilingenjör, ansvar vatten och avloppsinstallationer, Boverket

Boverkets roll som samordnare för material i kontakt med dricksvatten. Vad innebär detta uppdrag och hur införs/implementeras dricksvattendirektivet i de nya Byggreglerna?

Charlotte Bergkvist

Utredare, Utveckling\Klassificerings- och begränsningsförslag, Kemikalieinspektionen

Positivlistor och KEMIs uppdrag. Presentation av hur processen för en ansökan till positivlistorna är tänkt att gå till hos ECHA och Kommissionen. Presentation av KEMIs roll enligt förordningsförändringarna.

Marco van Brink (KIWA) och Stefan Coric (RISE)

KIWA och RISE

Representanterna från certifieringsorganen KIWA och RISE delar sin tolkning av hur det nya Europeiska systemet praktiskt kommer fungera i Sverige. Hur fungerar systemet tillsammans med det svenska typgodkännandet? 

Charlotta Obitz

Senior forskare, RISE

Vilka frågor var aktuella när nätverket startades för drygt 10 år? En resa längs vägen fram till idag då det finns ett EU gemensamt regelverk som hanterar de hygieniska aspekterna kopplade till material i kontakt med dricksvatten. Vilka frågor återstår, inklusive rapport från arbetet med att ta fram vägledningsdokument till det nya systemet.

Program

Ansvariga på myndigheter med olika roller inom ramen för dricksvatten och material i kontakt med dricksvatten tillsammans med certifieringsorganen KIWA och RISE presenterar sina uppdrag samt vad implementeringen av dricksvattendirektivet innebär för nätverkets olika aktörer.

Program 23 maj (pdf, 1.71 MB)

Charlotta Obitz

Kontaktperson

Charlotta Obitz

Forskare

+46 73 088 76 75

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.