Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
symbios_golden

Lansering av Centrum för Industriell och Urban symbios

Nu lanserar vi Centrum för Industriell och Urban symbios! Vårt uppdrag är att stötta näringslivets och samhällets omställning genom att samla, skapa och sprida kunskap, hitta partners och samarbeten för symbioslösningar framåt.

Representerar du en kommun, region, tillverkande industri eller annan aktör och är nyfiken på hur du skulle kunna arbeta med symbios som en del av ert omställningsarbete, är detta ett utmärkt tillfälle att ta del av andras erfarenheter, knyta nya kontakter och tillsammans lyfta blicken framåt – mot ett mer resurseffektivt Sverige!

Nyttan med Centrum för Industriell och Urban symbios
Industriell och urban symbios är en viktig del inom den cirkulära ekonomin som innebär att öka värdet på och förbättra användningen av restströmmar såsom energi, vatten, material eller bi- och restprodukter, och på så sätt bidra till en ökad resurseffektivitet. Det som är avfall för ett företag kan vara en resurs för någon annan.  
 
Skapa symbioser tillsammans
Eventet är ett tillfälle för deltagare att ta del av kunskap och perspektiv på symbios från olika aktörer – från politiken, kommuner och företag som på olika sätt arbetar med symbios idag, men även dela erfarenheter, och delta i för att utforska hur ni som aktör och vi tillsammans kan skapa symbioslösningar som leder till ökad resurseffektivitet och hållbar utveckling.
   
Varmt välkommen till en inspirerande heldag i Stockholm!

7 februari 2023, Stockholm
07 feb 2023
09:15-16:30
Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm, Sverige
Karta
22 januari 2023

Kostnadsfritt
(Obs! Om du reserverar en plats, men inte dyker upp eller bokar av, så debiterar vi en avgift på 750 SEK för att täcka kostnader per person. Du kan avboka din plats fram till den 22 januari 2023)

150
Event, Föredrag, Fysiskt, Konferens, Seminarium, Workshop,
Program
Program

09.15-10.00 Frukost med mingel

10.00-10.20 Introduktion till Centrum för industriell och urban symbios
Lisa Ossman, moderator och Pia Sandvik, VD på RISE presenterar bakgrunden till ett nationellt resurscenter och vad vi vill uppnå med Centrum för Industriell och Urban Symbios.  

10.20-12.00 Symbios i praktiken
Vad är symbios? Hur förhåller sig symbios till cirkulär ekonomi? Hur arbetar kommuner, regioner och industrin med symbios i dag? På plats finns externa aktörer och experter som arbetar med symbios i praktiken och kan vittna om vilka nyttor man skapar. Medverkande: Tobias Jansson > CircularEconomy.se & författare till boken Symbios | Christina Zoric-Persson, Helsingborg Stad | Emma Danielsson, Sweco | Håkan Nordin, Boden business agency | Göran Nyström, Ovako 

12.00-13.15 Lunch

13.15-13.40 Var ligger affären i symbios?
Hur arbetar man med utveckling och finansiering av cirkulära industriella lösningar som använder restströmmar av olika slag? Här ägnar vi oss åt att förklara var affären ligger i symbios. Med Patrick Blomström, Sävsjö Näringslivs AB och Martin Engström, Lantmännen Agroetanol.

13.40-14.30 Nätverkande workshop
Utifrån de inspirerande presentationerna tidigare under dagen kommer konferensdeltagarna att aktivt få arbeta med symbios. Samtliga deltagare kommer få en ökad förståelse för begreppet, vilka möjligheter och innovationer detta kan ge, samt utöka sitt eget symbiosnätverk.

14.30-15.00 Fika  

15.00-16.00 Nätverkande workshop, fortsättning

16.00-16.30 Avslutning och summering av dagen
RISE tillsammans med Anders Wijkman avslutar dagen med en summering och reflektion om det fortsatta arbetet inom Centrum för industriell och urban symbios och hur resurscentret kommer bidra till en ökad resurseffektivitet i Sverige.

 

Nyfiken på Centrum för Industriell och Urban Symbios? Lär dig mer om oss här!

Marie Karlberg

Kontaktperson

Marie Karlberg

Projektledare

+46 10 516 51 03

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.