Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Bild med loggor

Innovationsarbete i offentlig sektor - 10års forskningserfarenhet

Innovationsarbete i offentlig sektor är ett spännande koncept både med utmaningar och möjligheter. Under den digitala turnén delade sju forskare med sig av lärdomar och erfarenheter från 10-års följeforskning av innovationsplattformar i Sverige. 

Under hösten 2023 arrangerades en digital turné där sju forskare delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar från följeforskning av innovationsplattformar i Sverige. Turnén inleddes med en översiktlig introduktion för att sedan vid de följande turnéstoppen dyka ner i innovationsarbete i offentlig sektor från olika perspektiv. Turnén genomfördes som frukost eller lunchmöten på 45 minuter med 25 minuters presentation och 15 minuters frågestund. Den primära målgruppen var kommuner men även andra aktörer inom offentlig sektor var varmt välkomna.

I fliken "ta del av innehåll i efterhand" nedan hittar ni presentationer och inspelningar från turnéstoppen. 

Här hittar ni mer material kopplat till arbetet. Antologi från samtliga forskare kommer inom kort.
Klicka på länkarna nedan för att komma vidare.

Alla plattformar gemensamt
Innovationskapacitet för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling - erfarenheter och rekommendationer från innovationsplattformarna
Innovation och stadsutveckling: En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun
Innovation + stadsutveckling = sant?
Innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling: En internationell utblick

Forskningsöversikter 
Från living labs till transition labs - En forskningsöversikt och kartläggning av innovationsmiljöer för hållbara städer
Innovation i stadsutveckling: En intervjustudie bland tjänstemän i Göteborgs Stad

Typologi samtliga följeforskare 
Mångfacetterat innovationsarbete under ledning av kommunala organisationer

Avhandlingar och fördjupade studier
1. Borås: Planering på gränsen och gränsen för planering - En studie av gränsöverskridande samhällsplanering
2. Kiruna: Transforming the City of Kiruna: Stabilizing Change and Changing Stability 
3. Stockholm: Experimental Governance: Capacity and legitimacy in local governments
4. Ledarskap i mellanrummen – fallstudie av gränsgångare och gränspraktiker i en komplex samverkansmiljö

Kunskap om innovationsplattformarna

BORÅS: 
Hemsida: Fördjupad, Innovationsplattformen - Borås Stad (boras.se)
Kunskap om innovationer och kort om Borås Stads innovationsarbete
Omgiven av Gränsgångare : Framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor
Kraftsamling: ett förebyggande arbetssätt för tackling av samhällsutmaningar
Handbok Kraftsamling Sjöbo
Projektstudio: En miljö och ett arbetssätt förgränsöverskridande problemlösning, lärande och samarbete
Innovativa Borås - 11 frågor och svar på 11 minuter om Borås Stad som innovativ offentlig verksamhet
Socialt Hållbart Borås - att gå från policy till praktik
Vägen till samarbete: Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center
Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby
Att göra och lära samtidigt - Sociala investeringar innebär arbete både med att förändra och utveckla

LUND:
Hemsida: Future By Lund - Innovationer för framtidens smarta & hållbara städer 
Sida med rapporter 
LIEPT modellen 
SOM Smarta Offentliga Miljöer, Berättelsen om världens bästa IoT-projekt
Innovationsboken – ju fler kockar desto bättre innovationssoppa

STOCKHOLM: Länkar kommer inom kort

KIRUNA: 
Hemsida: https://kiruna.se/ksc
Innovationslek!
Innovationslek! är ett inspirerande och roligt verktyg för att arbeta med innovation i offentlig sektor. Här får du konkreta metoder för att bryta mönster, förstå problem och hitta lösningar som fungerar. Kortleken finns att ladda ner som pdf, eller använda digitalt, sprid gärna. 
Workshopsmaterial – Kirunamodellen
Kirunamodellen är en problemlösningsmetod som kan hjälpa dig och dina kollegor att lösa problem, väcka kreativiteten och arbeta på ett nytt, annorlunda och mer effektivt sätt. Det centrala med Kirunamodellen är att den utgår från varje medarbetares erfarenheter och tar detta som grund för arbetet med att lösa problem och agera på möjligheter.

GÖTEBORG: 
Göteborgs Stads Innovationsprogram
Övergripande information på hemsidan om hur Göteborgs Stad arbetar med innovation

UMEÅ:
Länkar till UmeCom, Umeås medborgarverkstad. Rapport om SPIS kommer i december.
www.umecom.se 
Umecom YouTube
Umecom Medborgarverkstad | Umeå | Facebook
Umecom (@umecom_medborgarverkstad) på Instagram

10-års följeforskning
06 sep 2023
08:00-08:45
Digitalt vid Teams

Kostandsfritt

Obegränsat
Digitalt,
Stadens systemagenter
13 sep 2023
08:00-08:45
Digitalt via Teams

Kostnadsfritt

Obegränsat
Digitalt,
Den inre lärandeprocessen
19 sep 2023
08:00-08:45
Digitalt via Teams

Kostnadsfritt

Obegränsat
Digitalt,
Mellanrummets osynliga händer
26 sep 2023
12:00-12:45
Digitalt via teams

Kostnadsfritt

Obegränsat
Digitalt,
Experiment som planeringsstrategi 
04 okt 2023
08:00-08:45
Digitalt via Teams

Kostnadsfritt

Obegränsat
Digitalt,
Innovation som översättning
09 okt 2023
08:00-08:45
Digitalt via Teams

Kostnadsfritt

Obegränsat
Digitalt,
Att förvalta förändring
18 okt 2023
08:00-08:45
Digitalt via Teams

Kostnadsfritt

Obegränsat
Digitalt,
Talare
Program
Eventmaterial
Talare
Magnus Johansson

Magnus Johansson

Forskare, RISE

Magnus arbetar som senior forskare knuten till stadsutvecklingsenheten på RISE. Magnus har en doktorsexamen i pedagogik och har tidigare arbetat som lektor i miljövetenskap vid Institutionen för urbana studier, Malmö universitet.

Heiti Ernits

Heiti Ernits

Forskare, RISE

Heiti arbetar som forskare och senior projektledare knuten till stadsutvecklingsenheten på RISE. Heiti har en doktorsexamen i offentlig förvaltning och har under de senaste tio åren jobbat med kommunalt innovationsarbete och verksamhetsutveckling. Heiti har studerat komplexa samverkansprocesser och har intresserat sig för gränser och hur gränser organiseras.

Erica Eneqvist

Erica Eneqvist

Stockholms stad

Erica Eneqvist jobbar med klimatarbetet på stadsledningskontoret i Stockholms stad. Hon har en doktorsexamen och skrev sin avhandling om hur kommuner arbetar med innovationsarbete. Erica har tidigare arbetat med hållbarhetsprojekt i samverkan med offentliga aktörer på forskningsinstitutet RISE.

Jessica Algehed

Jessica Algehed

Algehed och Lindskog AB

Jessica är konsult med fokus på styrning, ledning, samverkan och uppföljning av offentlig sektors arbete med förändring och hållbar utveckling och forskar på deltid på Kommunforskning i väst vid Handels/förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet. 

Christian Jensen

Christian Jensen

Forskare, Göteborgs universitet

Christian Jensen är lektor och docent vid företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Christians forskning rör ledning, styrning och förändring av, i och mellan stora offentliga organisationer, i synnerhet kopplat till projekt, samverkan och lärande.

Emily Wise

Emily Wise

Forskare, Lunds universitet

Emily Wise arbetar som forskare vid CIRCLE och senior strateg vid LU Samverkan. Emily har en PhD i innovationspolitik (om rollen av intermediärer i innovationsprocesser), och fortsätter att arbeta med frågor rörande governance/styrning (inklusiv utvärdering) av innovations ekosystem och samverkansinitiativ.

Chelsey Jo Huisman

Chelsey Jo Huisman

Forskare, RISE

Chelsey Jo arbetar som forskare på Skogforsk, RISE och Handelshögskolan i Stockholm med fokus på mellanorganisatoriska relationer, förändrings- och innovationsprocesser samt tvärsektoriellt samarbete. Chelsey Jo är intresserad av att utforska gränssnitten mellan samhälle och industri, till exempel dynamiken mellan den offentliga sektorn och skogsbruket och gruvnäring. Chelsey Jo engagerar sig i projekt som syftar till att överbrygga teoretiska ramar med praktiken för att utveckla kunskapen om hur människor i och mellan organisationer samarbetar.

Program

Den digitala turnén genomfördes som frukost eller lunchmöten på 45 minuter med 25 minuters presentation och 15 minuters frågestund.

10-års följeforskning 
Magnus Johansson
onsdag 6 september, 8.00-8.45 

Stadens systemagenter 
Emily Wise
onsdag 13 september, 8.00-8.45 

Den inre lärandeprocessen
– hur bli innovativ i en offentlig organisation?
(presentation på engelska, dialog efter på svenska) 
Chelsey Jo Huisman
tisdag 19 september, 8.00-8.45 

Mellanrummets osynliga händer 
Heiti Ernits
tisdag 26 september, 12.00-12.45

Experiment som planeringsstrategi 
Erica Eneqvist
onsdag 4 oktober, 8.00-8.45 

Innovation som översättning 
Magnus Johansson
måndag 9 oktober, 8.00-8.45 

Att förvalta förändring
Christian Jensen och Jessica Algehed
onsdag 18 oktober, 8.00-8.45 

Eventmaterial

Inspelning presentation 10-års följeforskning

Inspelning presentation Stadens Systemagenter

Inspelning av presentation den inre lärandeprocessen

Inspelning från presentationen Mellanrummets osynliga händer

Inspelning av seminarium Experimentera som planeringsstrategi

Inspelning av seminarium översättning som innovation

Inspelning från seminariet Att förvalta förändring

Vanja Östman

Kontaktperson

Vanja Östman

Projektledare

+46 10 228 48 19

Läs mer om Vanja

Kontakta Vanja
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.