Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Åvingeprojektet Einar Mattsson

Effektiv renovering med solceller

Att göra takrenovering med solceller till ett självklart val för svenska fastighetsägare har varit målet i EST-projektet. I detta webbinarium berättar vi hur du som beställare eller leverantör kan tänka för att nå samordningsvinster och skapa förutsättningar för en riktigt bra solcellsinstallation.

I projektet Effektiva solcellstak (EST), finansierat av Energimyndigheten inom ramen för forskningsprogrammet E2B2, har vi undersökt hur solcellsinstallationer på ett effektivt sätt kan integreras med renoveringsåtgärder på tak och fasader, i flerbostadshus och lokalbyggnader. Vilka kompletterande byggåtgärder kan göras för att underlätta solcellsinstallationen – och hur samordnas de olika arbetsmomenten bäst i en upphandling? Fallstudier av några utvalda renoveringsprojekt har gjort det möjligt att undersöka olika hypoteser och samla praktiska erfarenheter.

Genom EST har RISE gått vidare med partners, erfarenheter och kunskap om bland annat prefabricerade solcellstak från tidigare projekt. Det nya med EST är att man nu försökt omsätta idéerna i praktik när ett antal fastighetsägare planerat och genomfört takrenoveringar. I projektet har flera fastighetsägare deltagit, bland annat Einar Mattsson, AB Bostäder i Borås, Gårdstensbostäder och Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad. I samarbete med dem och deras konsulter har projektets forskare från RISE, Chalmers och Högskolan Dalarna genomlyst och analyserat planeringsprocessen, ekonomin och ett antal nya tekniska möjligheter för samordnad takrenovering och installation av solceller.

 

Effektiv renovering med solceller
25 okt 2021
09:00-10:00
26 oktober 2021

Kostnadsfritt

Obegränsat
Digitalt,
Talare
Program
Talare
Peter Kovács

Peter Kovács

Forskningsingenjör, RISE

Peter Kovács har arbetat med solenergi på RISE sedan exjobbet 1989 och driver sedan flera år forskningsprojekt inom solel i bebyggelsen. Peter har lett EST-projektet som avslutas i oktober 2021

David Larsson

David Larsson

Forskare och Innovatör, Solisten

David Larsson driver det egna företaget Solisten och har i EST-projektet arbetat på uppdrag av Solkompaniet. David har bland annat svarat för konceptutvecklingen i projektet

Ulrik Pettersson

Uppdragsledare Solel och energieffektivisering, AFRY

Jenny Nyström

Hållbarhetsansvarig, Kaminsky arkitektur

Arben Ropica

Projektledare, Swede Energy

Johan Gunnebo

Energiingenjör och Solenergisamordnare, Lokalförvaltningen i Göteborgs stad
Program

I webbinariet möter du några av oss som arbetat i projektet:
Peter Kovács, RISE
David Larsson, Solisten
Jenny Nyström, Kaminsky Arkitektur
Ulrik Pettersson, Afry
Arben Ropica, Swede Energy

Peter Kovacs

Kontaktperson

Peter Kovacs

Senior Projektledare

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.