Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ontologi

Vad f*n är en ontologi?

Har du hört begreppet ”ontologi” nämnas i fastighetssammanhang utan att exakt veta vad som menas? Jag vill med det här inlägget försöka förklara begreppet och dess roll i omställningen inom fastighetssektorn, och förhoppningsvis skingra en del av rökridåerna.

En ontologi är i det här sammanhanget en informationsmodell. Den används för att, på ett maskinläsbart sätt, beskriva och möjliggöra härledning till definitioner av klasser, egenskaper och begrepp inom en specifik domän, i vårt fall fastigheter. En ontologi beskriver hur information i fastigheter ska benämnas och modelleras.

Ontologin fastställer terminologin så att begrepp som till exempel temperatur, flöde och luftfuktighet representeras på samma sätt i alla system som använder ontologin. En ontologi beskriver även möjliga relationer mellan begreppen, som exempelvis att en sensor som mäter rumstemperatur har en relation till ett specifikt luftbehandlingsaggregat. 

Varför utvecklas ontologier för fastigheter? 

Vid digitaliseringen av fastighetsbeståndet är ontologin en möjliggörare för att kunna tillämpa och nyttiggöra moderna IT-lösningar i fastigheter. Byggnader producerar idag mängder av dataströmmar från olika sensorer, mätare och IoT-prylar. Samtidigt är varje byggnad helt unik och utgör sin egen prototyp, fylld med skräddarsydda tekniska lösningar och en blandning av standardiserade och anpassade informationsmodeller som beskriver utrustningen och tillstånden i fastigheten.  

För att åstadkomma effektivisering i fastigheter vill vi komma åt och nyttiggöra data, vilket möjliggörs via ett applikationslager. Men när man bygger applikationslager som använder fastighetsdata så måste det också göras med ovan beskriva skräddarsydda lösningar eftersom informationsmodellerna skiljer sig från byggnad till byggnad. 

Standardisering är en del av lösningen

Den befintliga hanteringen är opraktisk och gör det svårt att få till en effektiv digitalisering i byggnader. Det är också svårt att införa datadrivna tjänster som kan bidra till ökad energieffektivisering och flexibilitetstjänster. 

Att systematisera informationen så att data kan återanvändas så effektivt och meningsfullt som möjlighet, oavsett byggnadstyp, ägare, plats eller leverantör är en utmaning som skulle underlättas av användning och harmonisering av gemensamma informationsmodeller/ontologier som kan tillämpas över hela den byggda miljön. Det handlar med andra ord om att få till en ökad standardisering. 

Rapport om informationsmodeller i fastighetssektorn

För den som vill veta mer om vad som händer inom området informationsmodeller/ontologier för fastigheter så vill jag tipsa om en rapport som kom ut i somras, IEA Annex 81 Survey of Metadata Schemas for data-driven smart buildings, June 2022. I rapporten har Fierro & Pauwels kartlagt och jämfört ett antal informationsmodeller i fastighetssektorn. Deras undersökning förbättrade i alla fall min förståelse över pågående initiativ på området.
 

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.