Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Energianvändningen för datacenter i Sverige kommer inte explodera.

Det exploderar inte

Låt oss ta en titt in i framtiden för hur mycket energi datacenter i Sverige kommer att använda till 2030? Rapporten "Energianvändning i datacenter och digitala system", skriven av oss på RISE datacenter ICE, släpptes nyligen för Energimyndigheten. Här räknar vi ut hur mycket energi som kommer att användas 2025 och 2030! 

Sverige har alltid varit en attraktiv destination för datacenterinvesteringar, tack vare dess gynnsamma faktorer som svalt klimat, pålitlig strömförsörjning, kompetent arbetskraft och förstklassig bredbandsinfrastruktur. Även om framtiden är osäker, kan vi göra några förutsägelser baserat på nuvarande kunskap.

Hur blir utvecklingen av Datacentrets energianvändning framöver?

I tidigare blogginlägg har vi tittat på dagens energianvändning i datacenter, särskilt i Sverige. Låt oss nu diskutera den framtida utvecklingen av datacenters energianvändning. Att förutsäga energianvändning i datacenter på lång sikt är ganska utmanande och kräver scenario-modellering. Flera faktorer kommer att forma denna utveckling, inklusive elenergitillgänglighet i Sverige, policyramar, skatteregler, datadelningslagstiftning och införandet av ny teknik som IoT, Metaverse, AI, edge computing och 5G-6G.

Drivkrafter för det globala datacentrets energianvändning efter 2022

Ser man bortom 2022 förväntas den globala energianvändningen av datacenter följa en ganska linjär utveckling fram till 2025, och möjligen till och med fram till 2030, enligt tillförlitliga källor som International Energy Agency (IEA). Effektivitetsförbättringar inom IKT-teknik och resursdelning genom molntjänster har bidragit till att begränsa tillväxten i energiefterfrågan. Det är dock osäkert om denna trend kommer att fortsätta efter 2025. Figuren ovan illustrerar drivkrafterna för energianvändning i datacenter.

Datacentermarknadsutveckling i Sverige efter 2022

När det gäller utveckling av datacentermarknaden i Sverige har landet potential att spela en ledande roll i Europa, beroende på vad beslutsfattarna bestämmer. Sverige är känd för sin politiska stabilitet, även om det nyligen avskaffade branschskattesänkningen kan påverka dess ranking i detta avseende.

Å andra sidan fokuserar europeisk politik i allt högre grad på energieffektivitet och förnybar energianvändning i datacenterdrift, vilket gör Sverige till en attraktiv destination för omlokalisering av datorberäkningar som skulle bidra till ett mer hållbart Europa..

Hur är det med energianvändningen efter 2022?

Låt oss nu prata siffror efter 2022. Baserat på den europeiska genomsnittliga tillväxttakten på 2 % CAGR, kan vi förvänta oss en energianvändning på 3,2 TWh per år till 2025 och 3,5 TWh per år till 2030. Med tanke på den globala tillväxttakten på 3,4 % CAGR, ökar siffrorna till 3,3 TWh per år 2025 och 3,9 TWh per år 2030. Men med tillväxttakten från Radarrapporten når den beräknade energianvändningen 5,7 TWh per år 2025 och betydande 22 TWh per år år 2030. Denna sistnämnda prognos verkar orealistisk för en period bortom 2018-2022, en period som bevittnade etableringen av ett flertal hyperskala datacenter i Sverige.

Vi kan se att tillväxten på grund av att nya hyperskala datacenter etablerar sig i Sverige fram till år 2025 fortfarande kommer att vara större än en genomsnittlig global hyperskaletillväxt med fyra Microsoft-anläggningar som kommer i full drift, en ny Meta-anläggning håller på att byggas och snart kommer on-line och planerade Google- och EcoDC-anläggningar som ska byggas. Uppskattningen är att vi kommer se runt hälften av tillväxttakten i Radarrapporten.

Vilka är siffrorna vi ser?

Så för år 2025 kommer energianvändningen i Sverige att vara mellan 4,0-4,4 TWh per år, vilket återspeglar en ökning med 75 % jämfört med siffrorna från 2020 Radar-rapporten, förutsatt att inga betydande förändringar sker i teknik, policyskapande eller efterfrågan.

Att förutse vad som kommer att hända efter 2025 blir mer utmanande. En försiktig uppskattning tyder på att Sveriges datacenterlandskap kommer att likna det övriga Europa, eftersom många hyperskaliga anläggningar redan kommer att vara etablerade. Om vi antar en genomsnittlig tillväxttakt på 2,0–3,4 % CAGR, kan vi förvänta oss att energianvändningen kommer att nå 4,4–5,2 TWh per år till 2030, vilket fördubblar användningen från 2020 under ett decennium.

I ett nötskal kan vi sammanfatta det som "3-4-5 TWh/år" för 2022, 2025 och 2030. Dessa siffror ger oss en uppfattning om den förväntade energianvändningen de kommande åren. Det är viktigt att hålla ett öga på denna utveckling när datacenterindustrin fortsätter att utvecklas och forma vår digitala framtid.

RISE hjälper dig gärna

Vi på ICE datacenter hjälper dig gärna om fler frågor om datacenter och energianvändning dyker upp — hör av dig om du har några frågor!

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.