Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
RISE bidrar till FN:s klimattoppmöte COP28 med ett white paper om skolmatens betydelse för ett internationellt hållbart livsmedelssystem

RISE bidrar till COP28 med ett white paper om skolmatens betydelse

Nu är FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai i Förenade Arabemiraten i full gång. Världens länder samlas för att diskutera vilka konkreta åtgärder som krävs för att minska de globala utsläppen. Idag lanseras en rapport om den internationella skolmåltidens inverkan på ett hållbart livsmedelssystem. 

Pandemin orsakade nedstängning av många skolor runt om i världen och 370 miljoner skolbarn lämnades utan tillgång till kanske det enda målet mat de får på en dag – skolmåltiden. Sedan tidigare är det känt att skolmåltider skapar goda förutsättningar för jämlik hälsa och god utbildning för alla individer.  

Planet friendly school meal white paper

I och med detta kraftsamlade länder och bildade det internationella initiativet School Meals Coalition med den gemensamma målsättningen att alla barn ska få hälsosam och näringsrik mat i skolan år 2030. Hittills har 115 partners och 94 länder anslutit sig. Inför COP28 fick koalitionen värdlandets uppdrag att ta fram en rapport på tema skolmat. Planet friendly school meal white paper, som rapporten kallas, visar hur skolmåltider kan bidra till att skapa ett livsmedelssystem anpassat för vår nutid.  

Uppdraget har koordinerats av undergruppen Research Consortium, som leds av London School of Hygiene and Tropical Medicine.  

En av organisationerna som stöttar School Meals Coalition är Världsnaturfonden (WWF) som bjöds in till arbetet för att bredda koalitionens fokus från enbart hälsosamma skolmåltider till att även innefatta de miljömässigt hållbara aspekterna. De i sin tur bjöd med sig flera aktörer till arbetet och på så sätt involverades Skolmatsakademin. Med gemensamma krafter från RISE har vi sedan i våras medverkat i framtagandet av underlaget genom att dela med oss av mångåriga kunskaper och erfarenheter av offentliga måltider och inte minst då skolmat. 

Detta har vi bidragit med och lyft som goda exempel från de svenska offentliga måltiderna: 

 • Erfarenheter och goda exempel på hur man kan arbeta med klimatsmarta råvaruval  
  • Klimatanpassade recept i menyplaneringen för att öka andelen växtbaserade råvaror som baljväxter, rotfrukter, kål och lokala spannmålsprodukter. 
  • Närproducerad mat av råvaror i säsong när så är möjligt. 
 • Mångåriga erfarenheter från klimatberäkningar av måltider och menyer parallellt med näringsberäkningar möjliggör att de offentliga måltiderna kan sätta upp klimatmål och kontinuerligt minska sitt klimatavtryck. Tips på verktyg för uppföljning av verksamhetens klimatprestanda och hur det kan kommuniceras (från RISE klimatdatabas för livsmedel). 
 • Erfarenheter från hur vi kan arbeta mer energieffektivt i de offentliga köken 
  • Praktiska tips på insatser och arbetssätt som kan minska energiåtgången och kostnaden i de offentliga köken 
 • Exempel på hur intresset och engagemanget för klimatsmart mat kan ökas hos måltidspersonal och måltidsgäster genom målgruppsanpassade insatser av utbildning och kommunikation 
 • Erfarenheter och goda arbetssätt som de offentliga måltiderna kan minska matsvinnet i sina verksamheter med stöd i den nationella handboken för minskat matsvinn. 

Nu när rapporten presenteras är vi glada och stolta över att flera av dessa punkter lyfts in i rapporten och att vår input underbygger argument för den centrala roll skolmåltiden spelar för den globala och långsiktiga folkhälsan, samt miljö- och klimatpåverkan.  

Genom att samarbeta på internationell nivå som vi har gjort under året har vi inte bara stärkt våra egna kompetenser. Vi har fått bidra med vår kunskap till det internationella arbetet kring klimatomställningen! 

Nu hoppas vi att de som besitter styrmedlen för att genomföra förändringar mot en planetvänlig politik tar till sig av all den kunskap och erfarenhet som forskare och experter har bidragit med i rapporten.  

Det samlade budskapet från oss alla är att investeringar i skolmåltiden ger en betydande avkastning i form av friskare, bättre utbildade och mer handlingskraftiga individer som positivt bidrar till samhällets övergripande utveckling.  

Här kan du ta del av rapporten

School meals and food systems: Rethinking the consequences for climate, environment, biodiversity, and food sovereignty

Julia Hansson

Projektledare

+46 10 516 57 84

Läs mer om Julia

Kontakta Julia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.