Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bortom bistra vintrar

Bortom bistra vintrar

Det är lätt att misströsta när novembermörkret faller. Inte minst denna senhöst då det mesta av nyhetsflödet kretsar kring energikris, geopolitiska konflikter, missade klimatmål och den stundande bistra vintern.

Jag brukar då och då ägna mig åt att googla formuleringar som ”goda nyheter”, ”klimathopp” och ”miljöframgångar”, om inte annat bara för att försöka balansera upp mitt flöde. Det må vara att överväldigande mycket pekar på att utvecklingen går åt fel håll, men för att orka hålla fokus framåt och inte paralyseras av detta faktum, måste vi åtminstone kunna tro att det kommer en vår bortom bistra vintrar och smältande isar.  

Denna vecka står digitala produktpass och EU-kommissionens initiativ om hållbara produkter på agendan då BIM alliance bjuder in till intressentgruppsmöte för Produkter och Material. För de som satsar på att övervintra de bistra tiderna föreslår jag en djupdykning i just kommissionens arbete med den gröna given och de förändringar som väntar runt hörnet. Förutom det faktiskt hoppfulla i att EU som makthavare visar kraft och initiativ i klimatfrågan, kan läsningen fungera som en utmärkt överlevnadsguide för att ta sig igenom vintern.

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ som ska underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag.

Den gröna snöbollseffekten

Genom den gröna given ändras spelreglerna i grunden för all produktion oavsett bransch och geografi. Ändrade regelverk och digitalisering avser rikta om kapitalflödena mot hållbara investeringar, öka transparensen och stärka den cirkulära ekonomin. Tillsammans sätter initiativen i gång en snöbollseffekt som förhoppningsvis kommer att kunna få utvecklingen att tippa åt rätt håll. Men bollen rullar givetvis inte av sig själv - för att en verklig förändring ska ske krävs att så gott som alla spelare håller den i samma riktning - mot ett klimatneutralt EU 2050. För att hålla rätt kurs finns nu därför flera plattformar som visar vägen, däribland Omställningslyftet, där Tillväxtverket, RISE, IVL, SISP, Energikontoren, IUC och SUpr med gemensamma krafter, och med medel från ERUF, hjälper företagen att ställa om för hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.  

I oktober arrangerade RISE genom plattformen HS30 en storträff för alla deltagande fastighetsbolag. Erik Feldt, tidigare chef på Nordea och partner på Forever sustainable, gästade och för honom var vägen genom vintern solklar: ”De bolag som orkar hålla fokus på hållbarhet även i en kommande nedgång blir vinnare när ekonomin kommer igång igen”. Så frågan är om man vågar vara sist på den bollen?

Camilla Berggren-Tarrodi

Projektledare

+46 10 516 50 41

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.