Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Människor som går över ett övergångsttälle

Att skapa värde: En resa för effektivt Affärsmannaskap & Föräldraskap

I mitt yrkesliv står jag ständigt inför utmaningen att inte bara förstå vad som skapar värde för mig själv, utan också hur jag kan bidra med värde internt på företaget samt för de vi strävar efter att hjälpa. Alltifrån det strategiska lönesamtalet såsom under den där vardagliga kaffekoppen.

Denna resa mot att identifiera och realisera värdeskapande har lett mig till många djupa  reflektioner kring min egen 'ikigai' – min anledning att stiga upp på morgonen. Jag har kommit att förstå att mitt kall i yrkeslivet är att kombinera min passion för innovation med en förmåga att hjälpa andra att bli mer konkurrenskraftiga på ett sätt som både är givande för mig och värdefullt för dem.

Ett centralt tema i min utveckling har varit konceptet om resurseffektivt värdeskapande. Principen är enkel: att skapa maximalt värde med minimala resurser. Min tidigare mentor, Sedigh, illustrerade detta en gång genom en metafor om att från tallrik till mun kan ens gaffel ta tusen vägar, men det finns bara en väg som är både enkel och elegant. Detta resonemang har blivit en ledstjärna i mitt arbete, där jag strävar efter att hitta den mest direkt och effektiv väg till värdeskapande, oavsett uppgiftens natur.

När det kommer till projektarbete, är en av de stora utmaningarna att säkerställa att de aktiviteter vi utför skapar verkligt värde, inte bara för våra partners utan också för deras målgrupper. Detta innebär att arbeta utifrån målgruppens behov och säkerställa att våra partners har en klar förståelse för vad vi levererar, redan innan projektet är färdigt. Denna process kräver att vi tillsammans iterativt och proaktivt designar vad som är önskvärt (desirability), genomförbart (feasibility) och ekonomiskt hållbart (viability).

För att ytterligare förtydliga och optimera värdeskapandet inom mina projekt, har jag börjat att proaktivt visualisera olika utfall för våra partners. Jag förbereder dom genom att på ett tidigt stadie skapa prototyper som visar på vart vi kommer att hamna i slutändan, samtidigt som vi kan samlas och diskutera kring dessa artefakter. Genom att fråga dem om de föredrar att nå punkt A med en specifik rapport eller punkt B med insikter att bygga vidare på, kan vi tillsammans identifiera vilken väg som skapar störst värde. Denna metod har inte bara hjälpt mig att skapa mer målinriktat värde, utan också att engagera mina partners i värdeskapandeprocessen från start.

Utöver mitt professionella liv har jag också tillämpat konceptet om resurseffektivitet i mitt föräldraskap. Jag har nyligen anmält mig till en kurs som syftar till att skapa större beteendeförändringar med mindre ansträngning. Målet är att undvika tjat och konflikter genom att bygga broar för att skapa ett mer harmoniskt familjeliv.

Att bygga dessa broar är inte bara en fråga om att kommunicera effektivt, utan också att verkligen lyssna, förstå och respektera olika perspektiv. Detta har visat sig vara ovärderligt i mitt arbete och mitt personliga liv, och det är en färdighet jag kontinuerligt strävar efter att förbättra. För mig ger det ytterligare en dimension i min strävan efter värdeskapande, att bli expert på att bygga broar för att förstå varandra. Detta innebär att jag aktivt arbetar med att överbrygga förståelser, antingen det handlar om att samarbeta med kollegor från olika bakgrunder, navigera i familjerelationer, eller att förstå och möta behoven hos de vi tjänar genom vårt arbete. 

Min resa mot effektivt värdeskapande och att bygga förståelsebroar är långt ifrån över, men varje steg framåt är ett steg närmare att förstå och realisera det fulla värdet av mitt arbete

Hur skapar du värde i din vardag? 

Alexander Wahlberg

Projektledare

+46 72 544 69 89

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.