Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Färglad illustration som visar personer med olika typer av förmågor och funktionsnedsättningar.
Foto: AI-generated

Design för alla: Inkluderande lösningar i en föränderlig värld

"Design för alla" kopplar till visionen om ett samhälle som inkluderar alla. De globala målen för hållbar utveckling betonar behovet av att prioritera dessa aspekter för att vi ska utvecklas som framtidssäkrade och resilienta samhällen. Men vad innebär det egentligen att designa för alla? Och varför är det så viktigt?

Vad är "Design för alla"?

"Design för alla" är en princip som grundar sig i insikten att användare har olika förmågor som varierar mellan individer, situationer och över tid. I praktiska termer är det ett tillvägagångssätt där alla produkter, miljöer och tjänster utformas för att kunna användas av en så bred målgrupp som möjligt. Det innebär att man utgår ifrån ett inkluderande angreppssätt, och i stället för att enbart fokusera på att uppfylla tekniska tillgänglighetskrav, läggs tonvikten på designprocesser som tar hänsyn till mänsklig mångfald. På så vis uppnås tillgänglighet!

The ”Curb-cut effect” – Lösningar som från början togs fram för personer med funktionsnedsättningar och gynnar oss alla.

Hur relaterar "Design för alla" till mänskliga rättigheter?

Det beräknas att ca 1,3 miljarder av världens befolkning idag upplever en betydande  funktionsnedsättning. Ska denna avsevärda del av den globala befolkningen (1 av 6) betraktas som undantaget när man designar produkter, tjänster och miljöer? Designexperter har i årtionden argumenterat för att designa för alla. Funktionsnedsättningar är inte heller något avlägset problem, vi har alla upplevt det någon gång i livet. Våra möjligheter att ta del av design har påverkats till exempel vid skada, graviditet, kognitiv stress, ålder eller permanent funktionsnedsättning.

Avsikten är att integrera tillgänglighet i designprocessen från början, snarare än att det blir ett tillägg i efterhand. Det finns otaliga exempel där individer utesluts från att utöva sina grundläggande mänskliga rättigheter på grund av icke tillgängliga lösningar. Denna exkludering sträcker sig från ojämlikheter gällande röstningssystem i politiska val till att bli utesluten från akut information, något som blev tydligt under Covid-19 pandemin. Dessutom exkluderar vissa produkter, tjänster och miljöer stora delar av befolkningen i deras vardagliga liv. 

Ett litet designelement säger mer än tusen ord - Apotek och vårdanläggningar har ofta diskar som erbjuder en hållare för en käpp eller kryckor, något som är ovanligt att se i andra miljöer. Betyder detta att individer med dessa hjälpmedel inte rör sig i andra miljöer?

”Design för alla” – ett sätt att nå ut till fler

Att designa för alla kan vara komplicerat, men fördelarna är betydande. Ur ett affärsmässigt perspektiv finns det övertygande skäl att prioritera ett mer inkluderande arbetssätt. Utöver socialt ansvarstagande inkluderar fördelarna att:   

  • säkerställa efterlevnad av lagar och riktlinjer
  • utveckla konkurrensfördelar
  • utvidga kundbasen
  • främja innovation och skapandet av banbrytande lösningar
  • undvika framtida kostnader för omarbetningar av produkter, tjänster osv.
  • få tillgång till en bredare rekryteringsbas

I slutändan är företag och organisationer som prioriterar inkludering bättre rustade för en alltmer mångfaldig och konkurrensutsatt global marknad och värld.

Vad kan RISE erbjuda?

Att arbeta effektivt med dessa frågor kräver ofta samarbeten mellan sektorer och discipliner. På RISE har vi bred expertis och erfarenhet av att stötta företag och myndigheter med tvärvetenskapliga och kontextuellt relevanta tillvägagångssätt. Oavsett om det handlar om att se till att ett digitalt gränssnitt uppfyller WCAG, förbereda sig inför Tillgänglighetsdirektivet eller integrera principerna för "Design för alla" i befintliga ledningssystem, som ISO 9001 eller 14001, kan RISE vara en värdefull innovationspartner.

Amanda Johnson

Intresserad av att veta mer? Tveka inte att kontakta oss direkt eller utforska vidare via länkarna nedan. Följ vårt arbete med tillgänglighet och ”Design för alla” här i kommande blogginlägg!

Källor:

Design for All (Interaction Design Foundation)

Disability (World Health Organization)

CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna ta del av det man utvecklar. Designval kan oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produkt eller tjänst. Vi hjälper er skapa tillgängl…
Test & demo

UX Lab

UX Lab används till att testa och utvärdera användbarhet, tillgänglighet och användarupplevelser på produkter och tjänster. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för produkter som utvärderas. Med den senaste teknik…
Expertis

UX, användbarhet och användarstudier

Att förstå användaren och dess behov är avgörande för att nå framgång. Genom kvalitativa och kvantitativa metoder så som användartester, expertutvärderingar, fokusgrupper och enkäter kan vi erbjuda er kunskap om god användbarhet o…
Tjänst

Granskning av tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att alla användare, med eller utan funktionsnedsättningar, ska kunna ta del av det man utvecklar. Utan genomtänkta designval är risken stor att oavsiktligt exkludera personer från att kunna använda en produk…
Tjänst

Användbarhetstest med fokus på hållbarhet

Hur miljövänliga val gör användaren vid användning av er produkt/tjänst? Upplevs produkten/tjänsten hjälpa användaren till att göra mer miljövänliga val? Enheten Användarupplevelser på RISE har god erfarenhet av att besvara dessa …
Tjänst

Användbarhet vid upphandling av IT & IoT-system ger hållbart resultat

Med utvärderingskrav vid upphandling som tar hänsyn till, inte endast tekniska krav, utan även till användaren och dess sammanhang erhålls ett system som är användarvänligt och effektivt. Tillämpad utvärdering av användbarhet…
Blogginlägg

Tillgänglighet, ett verktyg för delaktighet

Det pågår ett intensivt arbete för att stärka tillgängligheten i våra digitala miljöer. Det är viktigt för att skapa ett socialt hållbart samhälle där individer kan interagera, agera och ta del av samhället jämlikt. Detta är en de…
Projekt

Bättre röstningsmöjligheter för personer med synnedsättning

Jämlik röstning fokuserar på att öka självständigheten för personer med synnedsättning vid valdeltagande. Projektet är ett uppdrag från 2020 års valutredning (Ju 2020:08) och i tätt samarbete med Synskadades Riksförbund (SKR). Pro…