Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidssäkra er verksamhet och stärk konkurrenskraften

Med en hållbar framtid i fokus analyserar RISE experter era befintliga strategier, planer eller affärsmodeller ur både ett tekniskt perspektiv och ur systemperspektiv. Vi pekar ut såväl möjligheter som risker för er verksamhet, föreslår nya projekt, nya tekniker eller nya samarbetspartners i syfte att ta er verksamhet framåt.

Att ta sig an den kommande omställningen väcker frågor; Vilken teknik ska vi satsa på? Vilka är våra nya samarbetspartners? Vilken kompetens behövs? Hur kommer nya regelverk påverka? Hur kommer vi igång? RISE kan hjälpa er att att peka ut vägen framåt, att belysa det okända kända och framtidssäkra er verksamhet.

Med en hållbar framtid i fokus och med era befintliga strategier, planer eller affärsmodeller som utgångspunkt genomför våra experter analyser ur både ett tekniskt perspektiv och ur systemperspektiv och pekar ut såväl möjligheter som risker för er verksamhet. Ni väljer själva vilka områden eller frågor som ska prioriteras i analysen och nivån på underlaget för analysen; från en befintlig års- och hållbarhetsredovisning till separata workshops med fokus på era prioriteringar.

Oberoende expertis

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut och har experter inom både tekniska områden som exempelvis artificiell intelligens, cybersäkerhet, elektrifiering, vätgas eller CCS, och områden med systemperspektiv som governance, innovationsledning, cirkulär omställning och kompetensomställning. Vi ger er en opartisk second opinion och kan föreslå nya projekt, nya tekniker eller nya samarbetspartners för att ta er verksamhet framåt.

Med en bred bas i forskning och innovation, fokus på tillämpning och med ett längre perspektiv kan vi hjälpa er att ta tillvara på möjligheterna med omställningen, öka er egen kompetens och säkerställa att er affärsmodell och er verksamhet är lönsam och konkurrenskraftig i framtiden.

Vad får jag?

Ett typiskt analysprojekt som beskrivet ovan inleds med en genomgång av de områden ni valt ut för analys. Därefter genomförs vanligtvis ett antal workshops som mynnar ut i SWOT-analyser för vart och ett av de utvalda områdena. Resultaten presenteras i form av en rapport i PPT-format och ett eller flera seminarier som blir starten för implementationen av föreslagna åtgärder i er organisation.

Varje analysprojekt är unikt och utgår från era förutsättningar och utmaningar. Beroende på er verksamhet och de omställningar ni står inför kommer RISE välja relevanta experter med gedigen erfarenhet av att facilitera och genomföra analysprojekt enligt ett beprövat arbetssätt.

Vill du veta mer? Kontakta Andreas Johansson

Profile image

Andreas Johansson

Forsknings- och affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnad

+46 10 516 51 73
andreas.johansson@ri.se

Läs mer om Andreas

Vill du diskutera hur ni kan framtidssäkra er verksamhet? Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi.

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter