Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Färdplanering - att navigera i en komplex, snabbrörlig värld

Färdplanering är en strategisk övning som överbryggar visioner och nuläget genom att definiera de viktigaste milstolparna och agerandepunkterna. Den hjälper organisationer att planera i det osäkra, tydliggöra den långsiktiga riktningen och se till att man når dit man vill.

RISE erbjuder följande tjänster inom färdplaner:

  • Stöd och processledning för framtagning av färdplaner
  • Rådgivning, stöd och konkreta insatser för implementering av färdplaner
  • Analys av befintliga färdplaner

Vad är färdplanering?

Färdplaner beskriver vägen från nuet till ett framtida önskeläge genom ett antal tidsförankrade milstolpar eller agerandepunkter.  Färdplanering är en strategisk övning som börjar med att förstå nuläget och definiera det önskvärda framtida läget och fortsätter med att överbrygga de två genom att identifiera de viktiga utvecklingsbehoven och planera vad som behöver göras.  Färdplaneringen slutar inte med framtagning av en färdplan, utan att den ska ses som ett levande dokument som behöver ses över och justeras kontinuerligt för att hantera förändringar internt i organisationen och trender som uppstår eller förändras i omvärlden.

Varför färdplaner?

Stora samhällsutmaningar, växande komplexitet och förändringstakten i omvärlden både ökar vikten av och försvårar långsiktig strategisk planering på flera nivåer. Färdplaner hjälper organisationer att planera i det osäkra och navigera komplexiteten, tydliggöra organisatorisk och samhällsriktning och kraftsamlas för en hållbar framtid. Genom att ta fram färdplaner i samverkan skapar man en arena för samhällsdialog och ger aktörer möjlighet att synka insatser, förstå beroenden, utforska synergier och förebygga målkonflikter. Resultat från färdplaneringen kan även användas i kommunikationssyfte, för att förmedla den utvalda riktningen till relevanta målgrupper.

Färdplanering kan också användas för enskilda organisationer som ett verktyg att sätta upp långsiktiga visioner, mål och att hitta vägen dit.

Färdplaner i organisationer och samverkan

Färdplaner är alltså inte bara ett verktyg för att lansera en produkt (product roadmaps) eller planera tekniskt innovationsarbete (technology roadmaps). På sistone har färdplanering tillämpats i bredare sammanhang, av flera typer av aktörer, med ökat tryck på samverkan och stora gemensamma utmaningar i fokus. Som exempel finns de sektorsspecifika färdplaner som har tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sveriges, eller World Business Council for Sustainable Developments så kallade Sustainable Development Goals Sector Roadmaps. Färdplaner har även börjat tillämpas i offentlig sektor: svenska kommuner använder färdplanering som ett sätt att koordinera klimat- och miljöarbetet, där ansvarsfördelning är utspritt mellan flera organisatoriska enheter.

För vem?

RISE stödjer branscher och företag, kommuner och andra aktörskonstellationer i framtagning, anpassning, genomförande av stresstester och implementering av färdplaner, samt bistår beslutsfattare med analyser av befintliga färdplaner. 

Sara Bargi

Kontaktperson

Sara Bargi

Projektledare

+46 10 516 50 04

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Niklas Johansson

Senior Researcher

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.