Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Färdplanering - att navigera i en komplex, snabbrörlig värld

Färdplanering är en strategisk övning som överbryggar visioner och nuläget genom att definiera de viktigaste milstolparna och agerandepunkterna. Den hjälper organisationer att planera i det osäkra, tydliggöra den långsiktiga riktningen och se till att man når dit man vill.

RISE erbjuder följande tjänster inom färdplaner:

  • Stöd och processledning för framtagning av färdplaner
  • Rådgivning, stöd och konkreta insatser för implementering av färdplaner
  • Analys av befintliga färdplaner

Vad är färdplanering?

Färdplaner beskriver vägen från nuet till ett framtida önskeläge genom ett antal tidsförankrade milstolpar eller agerandepunkter.  Färdplanering är en strategisk övning som börjar med att förstå nuläget och definiera det önskvärda framtida läget och fortsätter med att överbrygga de två genom att identifiera de viktiga utvecklingsbehoven och planera vad som behöver göras.  Färdplaneringen slutar inte med framtagning av en färdplan, utan att den ska ses som ett levande dokument som behöver ses över och justeras kontinuerligt för att hantera förändringar internt i organisationen och trender som uppstår eller förändras i omvärlden.

Varför färdplaner?

Stora samhällsutmaningar, växande komplexitet och förändringstakten i omvärlden både ökar vikten av och försvårar långsiktig strategisk planering på flera nivåer. Färdplaner hjälper organisationer att planera i det osäkra och navigera komplexiteten, tydliggöra organisatorisk och samhällsriktning och kraftsamlas för en hållbar framtid. Genom att ta fram färdplaner i samverkan skapar man en arena för samhällsdialog och ger aktörer möjlighet att synka insatser, förstå beroenden, utforska synergier och förebygga målkonflikter. Resultat från färdplaneringen kan även användas i kommunikationssyfte, för att förmedla den utvalda riktningen till relevanta målgrupper.

Färdplanering kan också användas för enskilda organisationer som ett verktyg att sätta upp långsiktiga visioner, mål och att hitta vägen dit.

Färdplaner i organisationer och samverkan

Färdplaner är alltså inte bara ett verktyg för att lansera en produkt (product roadmaps) eller planera tekniskt innovationsarbete (technology roadmaps). På sistone har färdplanering tillämpats i bredare sammanhang, av flera typer av aktörer, med ökat tryck på samverkan och stora gemensamma utmaningar i fokus. Som exempel finns de sektorsspecifika färdplaner som har tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sveriges, eller World Business Council for Sustainable Developments så kallade Sustainable Development Goals Sector Roadmaps. Färdplaner har även börjat tillämpas i offentlig sektor: svenska kommuner använder färdplanering som ett sätt att koordinera klimat- och miljöarbetet, där ansvarsfördelning är utspritt mellan flera organisatoriska enheter.

För vem?

RISE stödjer branscher och företag, kommuner och andra aktörskonstellationer i framtagning, anpassning, genomförande av stresstester och implementering av färdplaner, samt bistår beslutsfattare med analyser av befintliga färdplaner. 

Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Bargi

Kontaktperson

Sara Bargi

Projektledare

+46 10 516 50 04

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Erbjudande

Framtidsanalys på vetenskaplig grund säkrar er verksamhet i en turbulent värld

Utvecklingen går fort. Digitalisering, teknikskiften och klimatomställning är globala trender som påverkar alla verksamheter. Har ni koll på vad som kan påverka er verksamhet i framtiden, hur marknaden utvecklas och hur samhället …
Berättelse

Se runt hörnet och planera för framtiden med framsyn

Går det att se in i framtiden? Kanske inte i bokstavlig bemärkelse. Men det går faktiskt att planera och bli förberedd för morgondagen på en vetenskaplig grund. 
Berättelse

Framsyn förutser framtida hot

Att skydda sin verksamhet mot framtida hot är svårt, just för att ingen vet exakt vad som kommer att hända, eller när det kommer att ske. Men med hjälp av det tvärvetenskapliga fältet framsyn blir det lättare att både titta framåt…
Berättelse

Framsyn pekar ut vägen framåt för Trafikverket

Det händer, minst sagt, mycket inom flyg- och luftfart just nu. För att få hjälp att titta i kristallkulan och se vart den här utvecklingen kan ta vägen vände sig Trafikverket till RISE. – Vi behövde göra en forskningsplan för Tra…
Berättelse

Framsyn gör Borås Energi och Miljö bättre förberedda för framtiden

Borås Energi och Miljö har en vision att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Men hur ska en verksamhet kunna planera för framtidens återvinningssystem redan idag? Och vad händer om det blir mindre bränsle till fjärrvärmes…
Berättelse

Governance innovation för framtidens hållbara samhälle

KRÖNIKA: Var finner vi framtidstro när inte Europa gör tillräckliga framsteg för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030? När inte ens Sverige, känt för sina klimatsatsningar verkar klara av klimatmål med noll-nettouts…
Expertis

Framsyn

Framsyn är utvecklad strategisk planering för att lyfta blicken mot längre tidshorisonter och förstå hur osäkerheter, trender och utvecklingar idag kommer att påverka framtiden. Framsyn leder till ökad förmåga att navigera en osä…
Expertis

Proaktiv governance

Proaktiv governance är utvecklad organisatorisk förmåga att framåtriktat möta utmaningar i nuet och framtiden. Proaktiv governance leder till framsynta beslut och agilt agerande och är en kapacitet som bidrar till att leda innovat…