Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ökad framtidskunnighet och förmåga att agera i osäkerhet

Utvecklingen går fort. Vår omgivning karakteriseras av stora förändringar. En instabil geopolitik i vår omvärld, en snabbt föränderlig och divergerande lagstiftning och andra samhällskrav, teknikskiften och klimatomställning påverkar alla verksamheter. Har du koll på vad som påverkar dig och din verksamhet eller organisation? Vi hjälper stärker er organisatoriska framsynskompetens så att ni kan hantera och agera i osäkerhet – och ta välgrundade beslut.

Genom vår expertkunskap inom framsyn, inspirerande material och framgångsrika exempel kan vi öka din organisations framtidskunnighet och er förmåga att agera i osäkerhet.  Detta åstadkommer vi genom att utveckla er organisatoriska förmåga att förstå framtiden och hur den kan hanteras.

Vad är framtidskunnighet?

Framtidskunnighet handlar om en utvecklad organisatorisk förmåga att framåtriktat möta utmaningar i nuet och framtiden. Framtidskunnighet leder till en ökad förmåga att ta framsynta beslut och agilt agerande. Denna kapacitet kommer att bidra till en förbättrad förmåga att leda innovation, styra förändring och accelerera omställning.

Genom framtidskunnighet skapas bättre organisatoriska förutsättningar för beslutsfattande inom allt från den dagliga verksamheten – vad vi ska fokusera på just nu – till långsiktiga planer och framtagning av policy, strategi eller färdplaner. Metodik från det tvärvetenskapliga fältet framsyn ger en gemensam bild av omvärlden och ett ramverk att blicka in i framtiden och genomföra långsiktig planering – och även snabbare identifiera och reagera på signaler i nutiden som indikerar att planer behövs läggas om. 

Hur går det till?

Vi träffas i ett första möte kring organisationens behov. Därefter återkopplar vi med en förslagen metod, process och offert, anpassad efter era behov. Därefter sätts ett team på RISE ihop utifrån de fack- och metodkompetenser som krävs. Samtidigt väljs vilka från er organisation som ska medverka i processen. Med RISE som partner i processen får du tillgång till över 3 000 experter med olika domänkompetenser. Vi guidar i en lär- och utvecklingsresa, för att öka er framtidskunnighet och er förmåga att hantera osäkerhet.

Kontakta oss för mer information om ökad framtidskunnighet

CAPTCHA
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter
Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.