Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Energy Economics Lab - Rapporter

Det mesta av vårt arbete bedrivs inom forskningsprojekt som har egna kommunikationskanaler och publikationer. Ibland producerar vi dock ytterligare analyser utanför ramen för ett formellt projekt. Rapporter från sådan analys publiceras här.

Bio-based CHP as efficient and profitable technology for balancing the energy system

+

Sektorkoppling för ett mer effektivt energisystem

+

Framtida produktionsscenarier för det svenska elsystemet – sammanställning av tidigare studier

+

Swedish FCR prices – an analysis of the data

+

Behov av forskning och innovation för ett 100% förnybart elkraftsystem

+