Skip to main content
RISE logo
-

Energy Economics Lab - Reports

Most of our work is conducted within research projects that have their own communication channels and publications. However, sometimes we produce additional analysis outside the scope of a formal project. Reports from such analysis is published here.

Marknadsplats för energi i det lokala energisamhället

+

Intradagmarknaden - En generell beskrivning av intradagmarknadens funktion

+

Bio-based CHP as efficient and profitable technology for balancing the energy system

+

Sektorkoppling för ett mer effektivt energisystem

+

Framtida produktionsscenarier för det svenska elsystemet – sammanställning av tidigare studier

+

Swedish FCR prices – an analysis of the data

+

Behov av forskning och innovation för ett 100% förnybart elkraftsystem

+