Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Detta är Energy Economics Lab (EEL)

Energy Economics Lab är ett centrum för forskning om energimarknader och energisystem. Genom att kombinera teknisk och ekonomisk kompetens inom en tvärvetenskaplig forskningsmiljö kan vi erbjuda dig den hjälp som behövs för att ta itu med marknads- och affärsutmaningar i samband med övergången till ett hållbart energisystem.

Utmaningen

Energisystem utvecklas ständigt, och vi har gått in i en period av betydande förändringar. Snabb tillväxt inom elproduktion från förnybara och intermittenta källor som vindkraft och solenergi, decentralisering av elsystemet med mer aktiva slutanvändare, ny efterfrågan från elfordon och en ökad internationell marknadsintegrering är exempel på faktorer som påverkar energilandskapet.

Energimarknaderna måste anpassas till de pågående förändringarna. Regelverk och marknadsstrukturer kan både utgöra hinder och skapa förutsättningar för förändring. Att hitta smarta lösningar för marknadsdesign och regleringar är därför avgörande för att möjliggöra ett effektivt och hållbart energisystem.

Dessutom kan nya marknadsförutsättningar innebära att etablerade affärsmodeller hotas samtidigt som nya affärsmöjligheter uppstår. Det finns gott om affärsidéer, men vilka kommer att vara ekonomiskt bärkraftiga och under vilka omständigheter? Med många möjliga framtida utvecklingsvägar är det svårt att fatta rätt investeringsbeslut och göra de bästa politiska valen. Högkvalitativa utvecklingsscenarier och teknoekonomiska systemmodeller behövs för att fatta välgrundade beslut.

Energy Economics Lab möter dessa utmaningar och forskningsbehov med högkvalitativ forskning och analys till – och i samarbete med – ett brett spektrum av parter och intressenter.

Hur vi arbetar

Energy Economics Lab leder och deltar i forsknings- och innovationsprojekt som finansieras av såväl privat sektor som offentliga och privata forskningsfinansiärer. Vi strävar efter att involvera externa samarbetspartners i alla våra forskningsprojekt och arbetar med organisationer av alla storlekar, från hela branschen. Vi har tidigare samarbetat med små och stora energibolag, myndigheter, universitet och högskolor, teknikleverantörer, nätoperatörer och andra. Vi arbetar med svenska, europeiska och internationella partners.

Letar du efter en forsknings- och innovationspartner? Vill du lära dig mer om vad vi gör och hur vi kan arbeta med dig? Kontakta oss!