Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

D.Centre - vad design kan göra

I de här avsnitten samlar vi ett brett spektrum av möjliga former som design kan ta för att åstadkomma systemförändringar: från metoder till verktyg, från visuell datainsamling till experiment med biomaterial, från spekulativa framtidsbilder till VR-upplevelser. Att navigera i komplexitet, experimentera med friktioner, odla sårbarhet, främja risktagande: hur ser de ut när de blir form?"

Komplexa samhällsutmaningar kräver metoder som är effektiva när det gäller att hantera komplexiteten hos de system som vi arbetar med. Samtidigt är vi i stort behov av vackra, hållbara framtider. I dessa framtider respekteras alla varelsers liv och åtgärder för att läka planeten vidtas mot en horisont av kollektivt och vackert välmående.

Det finns inte bara ett sätt att göra detta, utan snarare en mängd olika sätt att ingripa som tar upp och hanterar systemomvandling ur olika perspektiv.

Design för systemisk omvandling kan ta sig flera uttryck: nya saker, miljöer, initiativ, program, nya sätt att förstå och hantera utmaningar och mål, oväntade sätt att interagera, nya tjänster, strategier och affärsmodeller.

De gemensamma nämnarna för sådana projekt är inte specifika egenskaper eller målgrupper, inte heller en viss skala eller ett tematiskt område.  I stället anser vi att det som kännetecknar bra projekt inom området systemisk omvandling är att de följer ett antal principer: komplexitet, estetik, medansvar, medutveckling och situering. Hur effektivt projekten hanterar dessa principer på ett kreativt sätt är det som avgör om de är effektiva och har en stor inverkan.