Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vanliga frågor om förnybar energi

För att klara klimatmålen behöver vi halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030. 73 procent av dessa utsläpp kommer från energisektorn, och förnybar energi är därför ett viktigt verktyg för att klara omställningen. Här svarar Tanja Tränkle, projektledare på RISE, på internets vanligaste frågor kring förnybar energi.

Kommer förnybar energi ta slut?

Så länge solen värmer upp jorden kommer inte den förnybara energin att ta slut. Solenergin utvinner vi direkt och vindkraft är faktiskt också ett slags solenergi. Det är nämligen solen som värmer upp luftmassorna här på jorden och det gör den på olika sätt. Därmed uppstår det områden med lågt tryck och områden med högt tryck vilket gör att luftmassorna vill jämna ut det och därmed uppstår vind.

Kommer förnybar energi ersätta olja?

Idag är vårt energibehov i världen till 80 procent täckt av fossila bränslen. Bara 11 procent täcks av vattenkraft, solkraft och vindkraft och den andelen måste vi öka till minst 60 procent till 2050. Men potentialen är så stor att vi kan ersätta de fossila bränslena med förnybar energi. Tänker man till exempel bara på elmotorn jämfört med förbränningsmotorn så är den tre till fyra gånger mer effektiv.

Kommer förnybar energi skapa arbeten?

Ja! Arbeten skapas och har skapats till väldigt stor del redan i Europa. Den europeiska branschföreningen Wind Europe uppskattar att det är 260 000 arbetsplatser i Europa. Tänker man på Sverige är det uppskattningsvis 5 000 årsarbeten för byggnation av vindkraft och 10 000 årsarbeten under drifttiden. Det är en betydelsefull sysselsättning för en levande landsbygd i Sverige.

Kommer förnybar energi rädda planeten?

Förnybar energi är en väldigt viktig förutsättning. Vi ska halvera utsläpp av växthusgaser till 2030 och 73 procent av våra utsläpp är relaterade till energi. Så det finns väldigt stor potential i att den förnybara energin leder oss till den utveckling vi behöver idag.

Kommer förnybar energi räcka till?

Ja, bara solkraft kan försörja världen flera gånger om med energi. Och det kan också vindkraft. Vi kan snäva in oss ännu mera; havsbaserad vindkraft, kustnära, skulle kunna försörja världens energibehov 11 gånger om. Det har International Energy Agency kommit fram till nyligen. Så jag är inte orolig för att den förnybara energin inte ska räcka till.

Kommer förnybar energi orsaka utsläpp?

Förnybar energi, alltså alla kraftverk som fungerar på solceller eller vindkraft orsakar vissa utsläpp under framställning, transport och byggnation. Även hela elinfrastrukturen gör det. Men för att producera kilowattimmen behöver man inget bränsle och därmed blir det heller inget utsläpp.

Kommer förnybar energi fungera?

Ja, det fungerar idag och det kommer att fungera i framtiden. Vi måste under tiden göra vissa anpassningar i elnätet för att tillgodose ett elsystem på 100 procent förnybar energi. Och vissa justeringar i hur marknaden fungerar kommer vi också att behöva. Men det är absolut möjligt.

Kommer förnybar energi bli billigare än fossil energi?

Det är det redan idag. Förnybara energislag är i alla världens marknader billigare än fossil energi eller kärnkraft. I Sverige kan vi bygga landbaserad vindkraft för under 40 öre per kilowattimme. Dessutom hjälper förnybara energislag till att sänka elpriset generellt.

Kommer förnybar energi ersätta kärnkraft?

I Sverige står både den landbaserade och havsbaserade vindkraften beredd att ersätta de reaktorer som kommer att tas ur drift. Det är väsentligt mycket billigare att bygga förnybar el än kärnkraft, och det går snabbare. Och därmed är det samhällsekonomiskt och miljömässigt meningsfullt. Tyvärr är kärnkraft inte ett kraftslag att räkna med för att driva fram den snabba omställningen som vi behöver.


Tanja Tränkle

Kontaktperson

Tanja Tränkle

Projektledare

+46 10 516 57 19
tanja.trankle@ri.se

Läs mer om Tanja