Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Jordbruk

Ta vara på restflöden och bli mer klimatsmart

Landets livsmedelsproducenter behöver tänka nytt och smart. Fler klimat- och miljövänligare produkter i butikerna, ökad ekologisk matproduktion och ett minskat matsvinn. Detta och mycket mer behövs för att nå målet om en hållbar livsmedelskedja och ett klimatneutralt Sverige år 2045. 

Bara den första delen i produktionsledet, jordbruket, står för cirka 13 procent av de totala svenska utsläppen av växthusgaser. 

– Eftersom en så stor del av klimatpåverkan ligger tidigt är det viktigt att jordbrukarna tar vara på så mycket som möjligt av råvarorna i inledningsskedet, säger Emma Holtz, enhetschef för Hållbar konsumtion och produktion på RISE. 

Men lika viktigt som det är för jordbrukarna att ta till vara på hela råvaran, lika viktigt är det för livsmedelsproducenter och måltidsleverantörer att göra det mesta möjliga av ett livsmedel för att minska matsvinnet. Till exempel att använda biprodukter och restflöden som uppstår vid produktionen till att göra nya livsmedelsprodukter eller rätter istället för att kasta det som blir över. 

Den livsmedelsproducent som vill agera för att minska sitt klimatavtryck bör börja med att kartlägga den egna verksamheten för att lära sig vad som orsakar störst påverkan och därifrån sätta mål och göra upp handlingsplaner, anser Emma Holtz. 

Kvitto på effekten av klimatåtgärder 

Genom att kvantifiera sin klimatpåverkan – och systematiskt följa upp resultaten – får livsmedelsproducenten ett kvitto på vilken effekt de åtgärder man genomför har. 

– Ta chansen att ta vara på resurserna på ett mer effektivt sätt. Se också över andra områden som fossilfria energilösningar inom tillverkningsprocessen. Tack vare dagens teknik finns det till exempel möjligheter att göra mer klimatanpassade logistik- och materialval för förpackningar, säger Emma Holtz. 

Britta Florén, senior projektledare på RISE, har lång erfarenhet av att identifiera klimatförbättrande åtgärder. Samverkan har visat sig vara en nyckelfaktor för att kunna identifiera lösningar och få mer effekt på sitt klimatarbete. 

– Se till att ha en aktiv dialog med dina leverantörer. Ställ till exempel krav på att de använder förnybara energikällor i sin produktion. Deras klimatåtgärder påverkar din verksamhet och bidrar till ett minskat klimatavtryck för er båda, säger Britta Florén. 

Att visa på goda exempel och vara en föregångare bidrar till en positiv förändring i hela branschen

Strategiskt viktigt att marknadsföra förbättringar 

Hon betonar också hur strategiskt viktigt det är att berätta om de klimatåtgärder som görs – givetvis på ett genuint och transparent sätt. 

Internt för att engagera hela personalen i klimatarbetet, och externt riktat till aktörer i livsmedelsbranschen och konsumenter – i intervjuer med medier, i egna kanaler eller varför inte på de egna förpackningarna. 

– Att visa på goda exempel och vara en föregångare bidrar till en positiv förändring i hela branschen samtidigt som ditt eget varumärke stärks, säger Britta Florén. 

Ett konkret exempel är svensk växthusodling. Odlarna har inspirerat varandra över hela landet och oljepannor har bytts ut mot biobränsle som värmer tomater, gurkor och annat som gror. Enligt Jordbruksverket har fossila bränslen i växthus minskat från 77 procent (år 2002) till 13 (år 2020). 

Internationella ramverk att ha koll på 

För den som vill ta fortsatta klimatsmarta kliv finns det internationella ramverk att förhålla sig till, där speciellt Science Based Targets (SBT) och Greenhouse Gas Protocol är i fokus. För att arbeta med kartläggningar och målsättningar i enlighet med ramverken finns det kunskap och erfarenheter på RISE att använda sig av. 

Mindre företag kan behöva arbeta på ett förenklat sätt. Experterna på RISE kan då hjälpa dem att göra relevanta prioriteringar. 

– Vi coachar dem, förser dem med kunskaper och metoder för att underlätta i klimatarbetet, och företagen kan också lära sig mycket av varandra genom att utbyta erfarenheter, säger Britta Florén. 

På sikt finns det mycket som talar för att det blir lättare att konkurrera på marknaden med klimatanpassade produkter, bland annat för att konsumenter blir mer och mer medvetna om möjligheten att påverka genom sina val. Kanske kan företagens produktportföljer utökas och förändras med fler klimatsmarta ingredienser? Oftast är de viktigaste klimatåtgärderna kopplade till klimatråvaran, men Britta Florén menar att det är A och O att ha en helhetssyn över hela produktionskedjan för att prioritera rätt förändringar som verkligen spelar roll. 

Britta Florén

Kontaktperson

Britta Florén

Senior konsult

+46 10 516 66 66

Läs mer om Britta

Kontakta Britta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Emma Holtz

Kontaktperson

Emma Holtz

Enhetschef

+46 10 516 66 69

Läs mer om Emma

Kontakta Emma
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.