Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
En-person-håller-händerna-bakom-huvudet-och-tittar-på-skiss-av-stad

Systematiskt arbete ger bättre utväxling på innovationsinsatser

Omvärldens krav på hållbarhet och digitalisering motiverar och pressar näringsliv och samhällsaktörer till att förnya sig och utvecklas. Men trots alla goda idéer och projekt har många organisationer svårt att få ut full effekt och värde av sina insatser. Det är helt enkelt ett utmanande arbete, men genom att arbeta systematisk med sina innovationsinsatser ökar sannolikheten att lyckas.

– I ett förnyelse- och innovationsarbete med en systemansats ser vi till tekniska, organisatoriska och kulturella sammanhang och hur de påverkar arbetet. Nyfikenhet, lärande och vunna insikter är viktiga drivkrafter. Förnyelsen utvärderas löpande för att säkerställa att vi förflyttar oss i önskad riktning, förklarar Ingrid Kihlander, forskare på RISE och expert på innovationsledning.

2019 publicerades ISO 56002 - en vägledande standard för innovationsledningssystem. Den kan beskrivas som en checklista för arbetet med att etablera ett innovationsarbete med en systemansats.

– ISO 56002 är samlad kunskap kring vad som praktiskt behövs för ett systematiskt innovationsarbete. Utifrån det kan organisationerna sen anpassa och modifiera innehållet för att passa just deras processer och behov, förklarar Ingrid Kihlander.

Internationell standard

Då standarden är framtagen i ett internationellt samarbete, som omfattar en bredd av aktörer från olika sektorer, ser Ingrid Kihlander goda möjligheter till att ISO 56002 ska accelerera både samarbete och lärande mellan organisationer och offentlig sektor inom området innovation.

Det finns exempel där organisationer har lång erfarenhet av att arbeta med innovationsprocesser, men för att komma vidare och skapa resultat så behövs det även tydliga stödstrukturer. Denna helhetssyn är något standarden visar på - den understryker vikten av ledarskap, kompetens och avsatta resurser för innovationsarbete. Att det kommer i formatet av en standard kan också vara en finess så det signalerar legitimitet. Vi vet att det finns exempel från offentlig verksamhet som tack vare att de kunde referera till en ISO-standard kunde formulera ett beslut och implementera ett innovationsledningssystem, säger Ingrid Kihlander, som har varit en av redaktörerna för boken Changing the Dynamics and Impact of Innovation — A Systems Approach and the ISO Standard.

Innovationsledaren är lika delar inspiratör och möjliggörare

Inspiratör och möjliggörare

Men, påpekar Ingrid Kihlander, en vägledande standard är framför allt en bas att bygga vidare på i varje specifik organisation. Det är viktigt att fläta samman ledarskap, strategi, kultur, processer, mätetal, användarinsikter, metoder, verktyg, roller, ansvar, kompetens och resurser vilket med fördel kan göras i ett ledningssystem. Det är här innovationsledare kommer in i bilden.

– Innovationsledare är lika delar inspiratör och möjliggörare. Vi kan dels vara dem som planerar eller driver de olika initiativen, men också coacha kollegor i hur de kan göra för att framgångsrikt genomföra nyskapande innovation. Innovationsledare kan även vara relationsbyggare och främja kultur och klimat för innovation i organisationen – det vill säga stärka innovationsförmågan i organisationen. På strategisk nivå bistår vi ofta med att skapa innovationsstrategi och nödvändiga handlingsplaner med aktiviteter som stärker förmågan, berättar Daniel Richardsson, certifierad innovationsledare på RISE.

Kvalitetssäkrar förmågan att leda innovation

Personcertifieringen av innovationsledare är en kvalitetssäkring av individer utifrån både en rollbeskrivning samt sammanställt kunskapsmaterial framtagna av yrkesföreningen Innovationsledarna. Sedan 2017 erbjuder RISE, i samarbete med Innovationsledarna certifieringen av innovationsledare.

 – Innovationsledarnas viktigaste uppdrag är att hjälpa organisationer att gå från avsikt eller idé och skapa något som levererar verkligt värde. I dag ser organisationer behov av att ha en innovationsledare på plats som både kan svara på frågor av typen ”hur ska vår organisation bli mer nyskapande” och bidra med erfarenheter från andra organisationer och med metoder eller verktyg som krävs för att kunna lösa utmaningarna på kort och lång sikt, säger Daniel Richardsson.

Daniel Richardsson menar vidare att den vägledande standarden är ett bra verktyg i den initiala fasen av att sätta upp ett ledningssystem för innovation - för att till exempel skapa förståelse hos styrelse och ledning för de behov som finns och resurser som krävs.

– Standarden ger en bra överblick och kan användas för att se vad som finns på plats och vad som saknas. Och om ytterligare kunskap behöver förvärvas exempelvis. Men det viktigt att komma ihåg att det är människor i team som förflyttar insikter till kreativa idéer och vidare till något värdefullt som människor verkligen vill ha. Då krävs det lättanvända metoder, verktyg och yrkesskickliga innovationsledare, som förverkligar standardens innehåll, avslutar Daniel Richardsson.

Ingrid Kihlander

Kontaktperson

Ingrid Kihlander

Senior forskare

+46 10 516 58 27

Läs mer om Ingrid

Kontakta Ingrid
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Daniel Richardsson

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 56 97

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Certifierad Innovationsledare

Genom att kvalitetssäkra personers förmåga att leda ett systematiskt innovationsarbete, får de en tydligare roll och kan få ett större mandat i sin organisation. Kompetensen kan styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt RISE Ce…
Expertis

Innovationsledning

Utifrån dagens komplexa och snabbföränderliga utmaningar behöver företag och organisationer ständigt förbättra och förnya sig själva och sina erbjudanden. Drivkrafter är allt från ökande krav från kunder och medborgare, till digit…
Expertis

Innovationsledning i samverkan

När det ska kraftsamlas och samverkas mellan olika aktörer för att skapa förnyelse och innovation är ofta ”Hur?”-frågan utmanande. Innovationsledning i samverkan blir då en möjliggörare genom att systematiskt och systemiskt leda, …
Expertis

Innovationsledning för SMF

För långsiktig konkurrenskraft krävs en uthållig förmåga att löpande förnya sitt erbjudande och sin verksamhet. Det krävs ett strukturerat arbete med att leda och organisera för innovation – det vill säga innovationsledning.
Expertis

Innovationsledning i stadsutveckling

Innovationsledning i stadsutveckling stärker kommuners och städers förmåga att initiera, kombinera och leda innovationsprocesser kopplade till stads- och samhällsbyggnadsprocesser.
Berättelse

Certifierade innovationsledare en kvalitetsstämpel för Piteå Science Park

De befinner sig i en av Sveriges just nu mest expansiva regioner. Men innovation händer trots det inte av sig själv. Piteå Science Park har därför bett RISE att certifiera fem innovationsledare. – I utforskande processer är d…