Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
yta, målning

Produktionsklustret för ytbehandling och målning

Klustret för ytbehandling och målning är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom processer och material för nästa generations ytbehandling av fordon med nya kombinationer av material.

Sveriges Produktionskluster är en struktur för samordning av forskning och utveckling, initierad av Svensk Fordonsindustri. Under 2020 fick RISE i uppdrag att samordna klustren som samtidigt har vidgat sin målgrupp till alla företag med tillverkning  i Sverige. ​

Idag koordinerar åtta aktiva kluster olika expertområden inom tillverkning. Fyra av dessa fokuserar på tillverkningsprocesser och de andra fyra täcker områden som stödjer alla processerna.

Klustret ytbehandling och målning fokuserar på kommande processer och material för nästa generations ytbehandling av fordon med nya kombinationer av material:​

 • Processer och material införs som minskar miljöpåverkan och förbrukning av material​

Processförbättringar för minskad miljöpåverkan och kostnadsreduktion:​

 • Processteknologi implementeras som minskar energi- och vattenförbrukning, miljöpåverkan och avfallsmängder​

Det virtuella måleriet (The virtual paint shop):​

 • Användarvänliga system och verktyg införs som förkortar implementeringstiden och minskar behovet av fysisk utprovning, vilket minskar resursförbrukningen

Prioriterade forskningsområden

 • Stödja utvecklingen och genomförandet av resursbevarande BIW produktlösningar. ​

 • Utveckla processteknik för minskad energiförbrukning och förenklad övergång till klimatneutrala energikällor.​

 • Utveckla processteknik som avsevärt minskar miljöpåverkan av målningsprocessen. ​

 • Utveckla processteknik som minskar  antalet processteg i måleriet.​

 • Utveckla korrosionsskydd som minskar driftskostnaden för kunder  ​
  så väl som miljöpåverkan ur livscykelperspektiv.​

 • Utveckla ingenjörsmässiga verktyg för tillverkning som stöder kortare utvecklingsprocess och minskar behovet av fysisk prototyptestning.​

 • Bygga upp ett applikationscenter för ytbehandling som ska användas för utveckling, test och verifiering samt för utbildning och träning.

Vad är fördelen med att delta i ett kluster?

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination. Detta kan du vinna genom att delta:

 • Nya värdefulla kontakter för samarbete.
 • Ett stöd till eget strategiskt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Möjlighet att sätta en stark gemensam agenda med nationell och internationell påverkan.  
 • Tidigt få information och inbjudan till projektsamarbete.

Klustermedlemmar:

FKG, Scania, AB Volvo, Volvo Cars, RISE, FCC, IVL

Klustret välkomnar fler företag! Kontakta Jan Skogsmo eller Charlotte Ireholm för mer information.


Sammanfattning

Projektnamn

Klustret för ytbehandling och målning

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år med möjlighet till förlängning till 2027

Total budget

700 000 SEK

Finansiärer

RISE IVFs Intressentförening Service AB

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Vill du prenumerera på Produktionsklustrens Nyhetsbrev? Anmäl dig via länken.
Jan Skogsmo

Kontaktperson

Jan Skogsmo

Forskare

Läs mer om Jan

Kontakta Jan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Charlotte Ireholm

Kontaktperson

Charlotte Ireholm

Forskare

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.