Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Samverkan för att framtidssäkra produktionen

Forskningsprojektet RaSP ska tillsammans med företag stärka förmågan att framtidssäkra deras fabriker och produktion så att de blir cirkulära, hållbara och resilienta. Tanken är att projektet med bland annat Polarbröd, Havredals och Falks Metall ska resultera i ett ramverk som många företag kan dra nytta av när man bygger nytt eller bygger om sina produktionssystem.

Allt fler företag inser vikten av att utforma sin verksamhet på ett sådant sätt att den är affärsmässigt hållbar, anpassningsbar och redo att möta framtidens krav vad som än väntar. Men hur kan man göra det på ett smart sätt i praktiken? Målet med forskningsprojektet RaSP, Resilient and Sustainable Production, är att tillsammans med företag utveckla arbetssätt som gör att de klarar det.

– Det blir allt viktigare att ha hållbarhetsperspektivet med sig. Både för att bidra till klimatomställningen, möta nya kundbehov och att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär att företag som tar de här viktiga stegen nu kommer att ha en stark konkurrensfördel, säger Ulrika Harlin, industriforskare på RISE och en av de sex forskare som ingår i projektets arbetsgrupp.

Både hon och Kristina Säfsten, som är professor i produktionssystem på Tekniska Högskolan i Jönköping och också ingår i arbetsgruppen, ser att många företag har kommit längre på produktsidan än på produktionssidan när det gäller till exempel cirkularitet.

– Produkterna är mer synbara, vilket gjort att det funnits ett tryck från marknaden. Men nu börjar det finnas ett större intresse från kunderna kring hur produkterna är tillverkade och vilket klimatavtryck själva produktionen ger, säger Kristina Säfsten.

Cirkulära lösningar kräver ofta högre grad av samarbete mellan organisationer och i värdekedjan

Nybyggnad och ombyggnad

Företagen som ingår i forskningsprojektet är alla på väg att bygga nytt (greenfield) eller bygga om sin produktion (brownfield). Cirkularitet, hållbarhet över tid och flexibilitet i produktionen för att snabbt kunna växla mellan produkter och volymer har varit viktiga utgångspunkter för samtliga.

– Första steget i projektet har handlat om att skapa ett scenario för framtiden, där företagen fått ange vad de eftersträvar när det gäller en resilient och hållbar produktion och vilka möjliggörare och hinder som finns på vägen, berättar Ulrika Harlin.

– Mycket av det som kom upp under första workshopen rörde människorna i systemet och arbetssätt snarare än tekniken. Till exempel att säkerställa att personalen har rätt kompetens, att man har med sig medarbetarna på bred front i utvecklingsprocessen och att det finns förståelse för olika behov hos olika funktioner så att risken för att suboptimera minskar, tillägger Kristina Säfsten.

Hur kravställer man kring utrustning?

Nästa steg, som precis påbörjats, går ut på att identifiera aktuella förändringsprojekt i produktionen och att göra fördjupade analyser kring dem. I det ingår att identifiera vad man behöver tänka på när man ska kravställa ny utrustning och hur olika funktioner kan involveras för att säkra ett helhetsperspektiv.

– Cirkulära lösningar kräver ofta högre grad av samarbete mellan organisationer och i värdekedjan. Man kanske vill kunna cirkulera olika vätskor i processen, ta hand om överskottsenergi eller förfina restprodukter så att de kan utgöra affärsvärde för någon annan part. För att göra det kan man till exempel jobba ihop med sina maskinleverantörer för att hitta nya, anpassade lösningar. Det innebär också att ställa nya krav vid inköp av produktionsutrustningen och veta vilka frågor man bör ställa, säger Ulrika Harlin.

Projektet som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 vid Vinnova kommer att pågå under tre år. Tanken är att det bland annat ska utmynna i ett ramverk med frågor som är intressanta att ställa vid ny- eller ombyggnation av produktion kopplad till hållbarhet och resiliens.

– Vi ser att det behövs mycket mer kunskap på området och hoppas kunna bidra med det. Det är också viktigt att ny kompetens byggs in i utbildningssystemet så att vi kan bidra till framtidens kompetensförsörjning på området, säger Kristina Säfsten.

RaSP – Resilient and Sustainable Production – Proactive greenfield and brownfield production development

Forskare från: RISE, Tekniska Högskolan i Jönköping och Luleå Tekniska Universitet.
Deltagande företag: Polarbröd, Havredals, Falks Metall, 3Button Group och P9 Projekt.
Finansiering: Strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 vid Vinnova
Projektperiod: 2021–2024.
Läs mer om RaSP på Kunskapsförmedlingens webb: https://kunskapsformedlingen.se/projekt/resilient-och-hallbar-produktion-rasp-proaktiv-produktionsutveckling-av-greenfield-och-brownfield-rasp/

Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

+46 70 780 60 54

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Polarbröd bygger framtidens hållbara bageri

När Polarbröd började bygga sitt nya bageri i Älvsbyn, efter branden sommaren 2021, hade man tre viktiga utgångspunkter – produktionen skulle vara effektiv, hållbar och flexibel. Med sitt deltagande i forskningsprojektet RaSP vill…
Expertis

Livsmedelsproduktionsteknik

Med gedigen processteknikkompetens arbetar vi med resurseffektiv ny- och om-design av produktionslinjer för livsmedel. Inom denna expertis ingår även testbäddarna: Pilotproduktion av livsmedel och Cleaning Innovation. Våra mest fr…
Område

Produktion och tillverkning

Morgondagens fabrik ska utöver nyproduktion i stora volymer kunna göra unika skräddarsydda produkter och tillverka av återvunna komponenter och material. Ett exempel är när begagnade produkter återtillverkas till en kvalitet som m…
Berättelse

Sveriges produktionskluster bidrar till hållbar produktion

Sedan mer än tio år tillbaka samarbetar svensk fordonsindustri med forskning och utveckling i produktionskluster som numera samordnas av RISE. Resultatet har blivit hundratals innovativa projekt, där fokus kommit att ligga alltmer…
Projekt

Produktionsklustret för Production Management

Klustret för Production Management är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystemets övergripande roll för framtidens konkurrenskraft och industriell …
Projekt

Produktionsklustret för logistik

Klustret för logistik är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling för att öka hållbarheten avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling inom området logistik.
Projekt

Produktionsklustret för digitaliserad produktion

Klustret för digitaliserad produktion är ett av åtta kluster inom Sveriges produktionskluster. Klustret fokuserar på forskning och utveckling inom produktionssystem och produktionsutveckling med stor användning av digitala teknike…