Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Charlotta Schibbye Fredriksson

Hur ska vi rusta människor för samhällets nya förändringstakt?

Samhället genomgår just nu en omvälvande transformation på många sätt. En ökande globalisering, automatisering, digitalisering och urbanisering utmanar affärsmodeller och kunskapsbehov. För att behålla Sveriges ställning som ledande kunskapsnation, behöver både näringsliv och offentlig sektor genomgå olika former av kompetensomställning. Charlotta Schibbye Fredrikson är Chef inom strategisk forskning och affärsutveckling på RISE.

- Förändringstakten i samhället har ändrats radikalt. Men för att vi ska kunna använda tekniken som en del av den hållbara omställningen krävs det ny kompetens och nya arbetssätt och metoder. Och där kan vi på RISE hjälpa företag och organisationer att hitta rätt väg framåt med utbildning och kunskap, säger hon.

Oftast när det gäller utveckling så tänker de flesta på teknik och utrustning. Men hur vi människor tar oss till nya kunskapsnivåer är minst lika viktig, enligt Charlotta Schibbye Fredrikson.

- Som privatpersoner är vi duktiga att anpassa och ta till oss ny teknik och nya tjänster. Däremot ligger organisationer och policys alltid sist i kön vad gäller anpassning till innovationer och teknik. Ibland kanske det också är bra att organisationer är lite trögrörliga och inte först på bollen med senaste innovationerna. Men just nu går utvecklingen så fort att de hamnar lite för långt efter och då blir det bekymmer i samhället. Det saknas framför allt kompetens och arbetssätt, säger hon.

Nya yrken tar plats

Charlotta Schibbye Fredrikson tar läkare som exempel vad gäller yrken och kompetensområden som alltid har utvecklats naturligt.

- Takten har ökat även för dem vad gäller diagnosticering med mera, och även ingenjörer har börjat flagga för en halveringstid på deras kompetens. Det innebär att den kompetens de har lärt sig har bara halva värdet efter en viss tid. Tidigare räckte det till exempel att läsa till civilingenjör och den utbildningen räckte i 30 år. Så är det inte längre. Nu behöver vi tillföra kompetens löpande i arbetslivet.

Hon nämner även att vissa tjänster har försvunnit i samhället, på grund av den tekniska utvecklingen. Nya yrken tar plats.  

- Ett tydligt exempel på omställningen är att cirka 70 procent av de som går i första klass i dag kommer jobba med yrken som vi inte känner till idag. Det säger en hel del om utvecklingen i samhället. Och inte minst frågeställningen om hur vi ska förbereda och utbilda våra barn och ungdomar för det. Det blir därför ännu viktigare att träna på förmågan att ta till sig kunskap, säger Charlotta Schibbye Fredrikson. Du kan ju faktiskt att lära dig att lära.

Det som gör oss på RISE unika är vår djupa kompetens inom alla områden, allt från samhällsbyggnad, cybersäkerhet och hållbar betong till mätteknik, certifieringar med mera.

Charlotta Schibbye Fredrikson

På frågan om utveckling av kunskap, samhället och arbetslivet så är det ofrånkomligt att inte beröra AI.

- Det finns ett viktigt samhällsansvar i den snabba utveckling som sker. Om vi inte inkluderar alla i teknikutvecklingen och kompetensfrågan så riskerar vi att få ett 80/20-samhälle där 20 procent av befolkningen hamnar i ett slags utanförskap vilket är skrämmande, säger Charlotta Schibbye Fredrikson.  

RISE erbjuder framtidens kunskap och utbildningar

På RISE finns ett stort antal utbildningar och insatser för företag och organisationer, allt från kompetenshöjande och kompentensomställning till ”Newskilling”.

- Newskilling handlar om när du som företag eller organisation vet att ni behöver tillföra ny kunskap men inte exakt vad. Här kan vi på RISE hjälpa till att tillsammans med er utforska och hitta rätt väg framåt, säger Charlotta Schibbye Fredrikson. Inom RISE kan vi ju även titta på en Framtidsanalys av er verksamhet för att hitta alla möjligheter som finns även utanför kompetensområdet, berättar hon.

RISE har en roll att tillgängliggöra den forskning och kunskap som kommer fram i projekt och arbeten.

- Det som gör oss på RISE unika är vår djupa kompetens inom alla områden, allt från samhällsbyggnad, cybersäkerhet och hållbar betong till mätteknik, certifieringar med mera. Dessutom har vi forskning och kunskap inom lärande som är ett tvärdisciplinärt område. Det gör att vi kan hitta processer och metoder som fungerar för alla typer av organisationer. Lärande behöver inte längre betyda att du sätter dig i skolbänken och får en utbildning. Det kan lika gärna handla om att lära dig tillsammans med andra på arbetsplatsen eller medan du gör något. Vi på RISE hjälper ju gärna hela Sverige att bli bättre på lärande, avslutar Charlotta Schibbye Fredrikson.

Kontaktperson

Charlotta Schibbye Fredrikson

Tf Divisonschef Digitala system

+46 10 228 43 10

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.