Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Ett fartyg i hamn

Hamnen – ett nav för hållbara transporter

Rätt använd kan en hamn inte bara ta emot fartyg. Rätt använd kan en hamn dessutom bli ett regionalt transportnav, en energinod och en informationsfyr som ökar effektivitet och minskar klimatpåverkan i hela transportsystemet.
– Men det kräver samverkan och utbyte, och det är där vi har en viktig roll att spela, säger Mikael Lind, senior forskare på RISE.

Med klimatkrisen kommer krav på alternativa transporter, framförallt behöver logistiken flyttas från luft och väg till sjöfart. Sverige, med en av Europas längsta kuststräckor och inte mindre än 52 stycken hamnar, har stora möjligheter, men också en del utmaningar på vägen.

– Vi har jobbat med att utveckla hamnar från att vara en plats som ”bara” tar emot fartyg till att bli ett nav för hållbara transporter i närmare tio år, säger Mikael Lind.

Kombiterminal med laddningsmöjligheter

Visionen om den hållbara hamnen innebär att hamnen fungerar som en omlastningsplats från sjö till land, men också från väg till tåg, som en kombiterminal. Där kan också finnas lagringsmöjligheter för att skapa redundans i systemet, men också möjligheter till laddning.

– Om hamnen börjar samarbeta med det lokala energibolaget kan den bli en energihubb, en plats där fartyg och lastbilar kan ladda lokalt producerad energi, eller där det finns möjlighet att tanka fossilfria bränslen.

Vi märker ett stort intresse både från hamnar, kommunpolitiker och andra intressenter

Men det är inte bara varor och energi som kan förmedlas via hamnen, även information behöver samlas in och skickas vidare i logistikkedjan.

– Om du till exempel har en smart container försedd med sensorer så kan den via hamnen skicka information, antingen till varuägaren eller till nästa led i kedjan, om var den är, vilken temperatur den har, om någon har försökt att öppna dörren och så vidare. Då blir hamnen även en informationsnod som kan göra hela logistikkedjan effektivare.

Vinster med samarbete

Möjligheterna är med andra ord stora för Sveriges alla hamnar att ta större plats inom transportsektorn, men det kräver utveckling och investeringar. Något som underlättas av samarbete och idéutbyte.

– Vi på RISE har flera projekt där vi hjälper till med det här. Dels på EU-nivå, dels på nationell nivå, till exempel projektet "I.Hamn" där vi, hamnar och energibolag samarbetar för att utveckla hamnen som energihubb. Men vi samarbetar också med andra typer av leverantörer som förser hamnen med viktiga förmågor genom sina lösningar.

Och intresset för samarbete är stort. De flesta svenska hamnar är relativt nischade och har mer att vinna på att samarbeta än att konkurrera.

– Vi märker ett stort intresse både från hamnar, kommunpolitiker och andra intressenter. Det sker stora investeringar, och rätt använda har hamnarna en viktig roll att spela när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och skapa mer planetnytta.

Maritim informatik

Maritim informatik studerar användningen och nyttjandet av digitaliseringen i den maritima sektorn och hur denna kan leda till effektivare verksamhet, säkrare sjöfart och större lönsamhet i näringen.

Läs mer om ämnet på maritimeinformatics.org

Kontaktperson

Mikael Lind

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.