Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Innovation av svenska hamnar

I.Hamn

Små och medelstora svenska hamnar går samman i ett nytt innovationsprojekt för att uppgradera sin kapacitet för digitalisering, automatisering och elektrifiering.

Projektet drivs inom ramen för Trafikverkets branschprogram för Hållbar sjöfart (som drivs av Lighthouse). RISE, Göteborgs Universitet och Chalmers kommer som oberoende och neutrala aktörer att driva projektet tillsammans med deltagande hamnar samt andra deltagande organisationer. 

Projektets mål är att stärka små och medelstora svenska hamnars konkurrenskraft genom att etablera samverkan och sänka trösklar för utveckling inom digitalisering, elektrifiering och automatisering. Projektet identifierar behov hos, och omgivningens förväntningar på, små och medelstora svenska hamnar som en hållbar och konkurrenskraftig nod i det större transportsystemet. Projektet kartlägger också rådande och framtida möjligheter och begränsningar i omgivande system (såsom trender, normer och regelverk, samt lokala förutsättningar) samt etablerar fysiska testarenor där hamnar kan testa och utvärdera leverantörers lösningar i reell miljö.

Hållbara och konkurrenskraftiga svenska små och medelstora hamnar utgör en viktig del i att möjliggöra en hållbar närsjöfart som en del i en lyckosam överflyttning av transporter från land till sjö och samtidigt bidra till att realisera FNs globala mål för hållbar utveckling.

För mer information läs gärna: 

Hamnen som Digital Nod: 

https://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_005701_005800/Publikation_005764/Hamnen%20som%20digital%20nod_slutrapport%20(2021-09-30)%20TRV%202020%2050902.pdf (Slutrapport Hamnen som Digital Nod, Trafikverket)

Ports of tomorrow: Measuring digital maturity to empower sustainable port operations and business ecosystems (unctad.org)

Hamnen som Energinod: 

http://ri.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1707500&dswid=-7796 (Slutrapport Hamnen som Energinod, VINNOVA)

Sustainable Ports as Energy Hubs (maritime-executive.com)

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

I Hamn

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och innvationsorkestrator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3 MSEK

Partner

RISE , Göteborgs Universitet, Chalmers, Varbergs Hamn (Hallands Hamnar), Halmstad Hamn (Hallands Hamnar), Karlshamns Hamn, Karlskrona Hamn, Kvarken Ports (Umeå), Landskrona Hamn, Lysekils hamn (via SDK Shipping), Helsingborgs hamn, Ystad Hamn, Hamnarna i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix (via ShoreLink), Svensk sjöfart, Sveriges hamnar, Sveriges skeppsmäklareförening, Sjöfartsverket, SOL (Svenska Orient Linien), Stena Line, Wärtsilä, ABB Marine & Ports, Volvo Trucks, Hogia, InPort, PetroPort, Södertälje Hamn, Vänerhamn (Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping, Vänersborg), CMP (Copenhagen Malmö Port)

Finansiärer

Trafikverket

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Sandra Haraldson

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.