Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
3D-Action additiv tillverkning

Från idé till produktion i center för additiv tillverkning

När den additiva tillverkningen blir allt mer industrialiserad är det viktigt att de mest gångbara produktionsmetoderna görs tillgängliga. RISE Applikationcenter för additiv tillverkning låter företag testa och utvärdera hela värdekedjan och möjliggör samverkan mellan olika aktörer inom additiv tillverkning.

Takten på industrialiseringen av additiv tillverkning, även kallad för 3D-printning, ökar i hela världen. Det är resultatet av högre tillverkningshastigheter, större byggvolymer, fler materialval, bättre kvalitet och tillgång till fler digitala verktyg – samtidigt. Även antalet företag i Sverige som använder additiv tillverkning för olika komponenter eller tillverkning av funktionella prototyper ökar. För att säkra upp takten av industrialiseringen även i Sverige, är det viktigt att både stärka underleverantörskedjan och öppna upp tillgången till de mest gångbara produktionsmetoderna och dess värdekedja. Det kommer visa sig avgörande för att svenska företag ska kunna möta efterfrågan på att tillverka olika komponenter och funktionella prototyper.

RISE driver Applikationscenter för additiv tillverkning (AM-center). Här kan företag inte bara prova att skriva ut olika produkter, utan också testa och utvärdera en stor del av värdekedjan som konstruktion och design, materialkaraktärisering, printning, värmebehandling, bearbetning och förstås kvalitetssäkring.

– Vissa tekniker finns representerade på ett bra sätt i Sverige, medan andra endast är tillgängliga på ett fåtal platser och det är svårt för många företag att få tillgång till att nyttja och testa de teknikerna. När vi nu samlar både flera tekniker och delsteg i värdekedjan så blir RISE infrastruktur och kompetens unik och heltäckande vilket är viktigt för att kunna stötta vår industri i omställningen till en mer hållbar produktion, förklarar Seyed Hosseini som är marknadschef för tillverkningsprocesser på RISE och tidigare ansvarig för AM-center.

Möjliggör samverkan

I RISE AM Center kommer företag ges möjlighet att prova att ta en idé hela kedjan till produktion. Det kan också handla om att testa en mjukvara och se hur den fungerar innan den provas i ett befintligt system.

– Eftersom många tar hjälp av RISE och centret kan olika aktörer inom additiv tillverkning mötas, och nya samarbeten etableras, understryker Seyed Hosseini.

Det finns ett stort intresse från både större och mindre företag att testa och utvärdera additiv tillverkning, i förhoppning om att hitta nya affärsmöjligheter och stärka sin konkurrenskraft. Men för många små och medelstora företag kan kostnaderna och bristande kunskap vara avskräckande, vilket gör att de tvekar på att ta steget fullt ut och ta in en helt ny teknik.

– När man börjar prata om produktivitet inom additiv tillverkning, och inser att tillverkning av ett antal olika detaljer i metalliska material kan ta upp till någon dag, så kan det låta väldigt långsamt om man jämföra med traditionella processer där man har helt andra takttider. Men här handlar det om att se helheten, där man förmodligen kan konsolidera flera delartiklar till en enda artikel, eliminera olika processteg och kraftigt minska materialspillet – vilket i slutändan leder till att den totala ledtiden blir kortare samtidigt som man producerar en produkt som helt enkelt är bättre. Vi behöver höja kompetensen hos flertalet företag i Sverige och tillsammans hitta olika affärsmodeller som gör att industrin vågar satsa på tekniken, säger Seyed Hosseini.

Vi kan hjälpa företagare hitta rätt när de tar steg djupare in i den här miljön

Formar branschstandarder

Genom att RISE AM Center vänder sig till alla aktörer inom additiv tillverkning: slutanvändare, maskin-, material-, och mjukvaruleverantörer kommer det också kunna bidra i utvecklingen av nya standarder. SIS, där RISE är medlem, arbetar med att utforma nya branschstandarder tillsammans med både svenska företag och internationella aktörer. RISE är aktiv i olika undergrupper och därigenom kan kunskap och data från olika forskningsprojekt bidra till att forma våra kommande standarder. Med standarder på plats kommer utvecklingen av additiv tillverkning snabbas på ytterligare.

– I framtiden kommer en hel del av det vi omger oss med vara tillverkat genom additiv tillverkning, eftersom vinsterna i produktionsprocessen, utformningen och materialanvändningen är så stora. Vi vill att en hel del av det ska, eller åtminstone kunna, vara tillverkat i Sverige. Därför arbetar RISE för att öka användningen av den här tekniken, och tilltron till den. Svenska företag har kommit olika långt, men på RISE har vi bred och djup kompetens. Vi kan hjälpa företagare hitta rätt när de tar steg djupare in i den här miljön, avslutar Seyed Hosseini.

Marie-Louise Bergholt

Kontaktperson

Marie-Louise Bergholt

Director Application Center for Additive Manufacturing

+46 10 516 60 85

Läs mer om Marie-Louise

Kontakta Marie-Louise
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.