Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Borås

Framsyn gör Borås Energi och Miljö bättre förberedda för framtiden

Borås Energi och Miljö har en vision att skapa Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Men hur ska en verksamhet kunna planera för framtidens återvinningssystem redan idag? Och vad händer om det blir mindre bränsle till fjärrvärmesystemet när avfallet minskar? Tillsammans med RISE har Borås Energi och Miljö gjort en framsynsanalys av återvinningssystemet i Borås. 

- Arbetet startade egentligen utifrån vårt fjärrvärmesystem där vi tittade på vilka framtida bränslen och produktionsanläggningar vi ska ha i framtiden för att skapa fjärrvärme. Vad händer då? Det mynnade ut i en fjärrvärmestrategi för bolaget och blev starten för att ta fram en liknande strategi för återvinning där vi fått god hjälp av experterna på RISE för att blicka framåt och bli mer förberedda, säger Magnus Kårestedt, VD på Borås Energi och Miljö. 

Målet med arbetet var från början att titta på hur en ny återvinningscentral skulle se ut. Men enligt Johan Granberg, analytiker och expert på framtidsanalys och framsyn på RISE, utvecklades arbetet till en mer strategisk inriktning. 

- Ju mer vi diskuterade frågan desto mer osäkert blev det att vi kommer ha återvinningscentraler i framtiden. I alla fall som de ser ut idag. Det gjorde att uppgiften växte och involverade många av våra experter på RISE, bland annat inom tillverkningsteknik, materialutveckling, konsumentbeteende med mera. Bredden i expertis är ju en av styrkorna hos oss på RISE berättar han.

I arbetet analyserades till exempel vad människor lämnar på återvinningscentralen idag och vad de kommer återvinna i framtiden. En pusselbit att ta hänsyn till var också att kommunen tog över ansvaret för insamlingen av förpackningar från förpackningsindustrin den 1 januari 2024. 

Johan Granberg förklarar:  

- Vi identifierade ett antal olika förändringar som pågår och som kan leda till olika framtidsscenarier. Allt från juridiska förändringar och tuffare krav på material till den tekniska utvecklingen för återvinning, säger han. 

Vi kan inte förutspå framtiden i detalj, däremot kan vi stötta företag och verksamheter så de blir mer förberedda när förändringar sker. 

Johan Granberg

Bra underlag för framtiden

En vetenskapligt baserad framtidsanalys på RISE består av komponenter såsom omvärlds- och systemanalys, trend- och konsekvensanalys, scenarioanalys, eller andra lämpliga verktyg, ramverk och modeller. 

Att förutse framtiden innebär många utmaningar, men enligt Johan Granberg behöver det inte vara så komplicerat. 

- Vi kan inte förutspå framtiden i detalj, däremot kan vi stötta företag och verksamheter så de blir mer förberedda när förändringar sker. Om man tittar på Borås så kommer det krävas fysiskt utrymme för framtidens återvinningslösningar, till exempel robotar som sköter sorteringen eller andra typer av maskiner. Målet kommer med största sannolikhet bli att mängden restavfall ska ju bli så liten som möjligt. 

Magnus Kårestedt berättar hur de tänker: 

- Att vara förberedd och ha en långsiktig strategi är ju alltid en fördel. Om vi måste flytta eller bygga ut en återvinningscentral så tar det tid att genomföra och ha dialog med stadsplanerare för att hitta optimala lösningar. Tittar vi framåt vad gäller förändrat beteende så kan man ju dra paralleller till postorderverksamheten här i Borås som genomgått en stor förändring. Kanske blir det något liknande i återvinningsindustrin med hämtservice och andra typer av tjänster? 

I arbetet har Johan Granberg och experterna på RISE även tagit hänsyn till utvecklingen hos invånarna i regionen. 

- Demografi och boendemönster ändras hela tiden. Tidigare kunde vi utgå från att nästan alla hade körkort, de flesta hade bil och de flesta bilar hade dragkrok. Dessa antaganden stämmer inte längre och kanske inte i framtiden heller. Det gör ju att bilden av återvinningscentraler också kommer att förändras. Förmodligen blir det mer hushållsnära tjänster och service där du kan lämna mer material till återvinning, förklarar Johan Granberg. 

Vi fick framför allt bra hjälp med själva processen och hur vi ska tänka och arbeta för att komma framåt. Det har varit mycket värdefullt.

Magnus Kårestedt

Värdefullt stöd i processen

Utifrån framtidsarbetet testar Borås Energi och Miljö olika koncept för att se vad som fungerar. Bland annat en återvinningscentral nära hemmet dit du kan promenera och lämna saker till återvinning. 

- Vi följer och utvärderar arbetet och ser vilka mönster som uppstår. Det är svårt att se trender och vad som fungerar i framtiden och därför kontaktade vi RISE. Vi fick framför allt bra hjälp med själva processen och hur vi ska tänka och arbeta för att komma framåt. Det har varit mycket värdefullt, säger Magnus Kårestedt. 

Nästa steg för Borås Energi och Miljö blir att ta ett beslut om vilken roll de vill ha i det framtida återvinningssystemet. 

- Nu har vi en bra plan för vad vi ska göra på kort, medellång och lång sikt. Vi vet inom vilka områden vi ska följa andra och vad vi själva ska satsa extra på. Det är ett bra underlag och verktyg framåt för oss i diskussion med stadsplanerare och andra, avslutar Magnus Kårestedt. 

Vad är framsyn?

Framsyn har sin engelska motsvarighet i begreppet foresight, ett vetenskapligt fält med anor ifrån underrättelseverksamhet i tiden efter andra världskriget. Fältet vidareutvecklades av globala storföretag under 1960- och -70-talet, och från 80- och 90-talet började fältet spridas internationellt och till offentlig sektor, och har sedan dess etablerats som ett tvärdisciplinärt fält som omfamnar allt ifrån teknologi och innovation, till politiska, miljömässiga, ekonomiska och sociala frågor, till humaniora och konst. RISE expertis inom Framsyn tillhör expertisområdet Framtidsanalys, där även Färdplaner och Proaktiv governance ingår. Dessa expertiser handlar också om att bygga förmåga inom Framtidskunnighet, som har sin engelska motsvarighet i begreppet futures literacy.

Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Granberg

Kontaktperson

Johan Granberg

Analytiker

+46 10 516 69 92

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.