Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framsyn förutser framtida hot

Att skydda sin verksamhet mot framtida hot är svårt, just för att ingen vet exakt vad som kommer att hända, eller när det kommer att ske. Men med hjälp av det tvärvetenskapliga fältet framsyn blir det lättare att både titta framåt i tiden, och att avgöra vilka beslut som behöver tas för att den framtiden ska bli så bra som möjligt.

Människan har alltid velat kunna titta in i framtiden, men kristallkulor har aldrig varit särskilt pålitliga. De senaste decennierna däremot har ett tvärvetenskapligt forskningsfält som kallas framsyn gett väldigt goda resultat.

– Framsyn är en disciplin som är systematisk, som bygger på aktivt deltagande av flera olika aktörer och som är framtids- och policyinriktad, säger Magnus Carl Eriksson, enhetschef på RISE.

– Framtiden är inte bestämd, utan den kan ha väldigt många olika former. Syftet med framsyn är i slutändan att kunna identifiera olika typer av framtider, till exempel tekniska, sociala och ekonomiska, och att kunna göra rekommendationer baserade på de insikterna.

Tar reda på vart framtiden är på väg

De rekommendationerna kan till exempel handla om hur den egna organisationen kan bidra till att nå en viss önskvärd framtid, till exempel kan kommuner använda det för att skapa en stadsplanering som är mer robust och kan stå emot framtida klimathot som översvämningar.

– Men det kan också handa om att förstå åt vilket håll framtiden är på väg. Till exempel gjorde vi för ett tag sedan ett framsynsarbete med Trafikverket för att förstå vad alla enskilda omvälvningar inom transportsystemet kan leda till för utveckling. När det finns en förståelse är det lättare att inse vilka beslut man behöver fatta, och vilka beslut som tvärtom kan bli obsoleta ganska snart.

Framsyn bygger en förmåga att bli mer proaktiv

Framsyn i säkerhetsarbetet

Men framsyn kan även med fördel användas i organisationers säkerhetsarbete.

– Framsyn bygger en förmåga att bli mer proaktiv. Man är mer förberedd för olika händelser och scenarier, och det innebär dels att man kan fatta bättre, mer långsiktiga beslut, men också att man kan fatta dem snabbare.

Enligt Magnus Carl Eriksson går det applicera framsyn inte bara på it-säkerhet utan på allt från terrorism till miljökatastrofer.

– Det som är gemensamt är att om man har använt framsyn för att genomlysa olika risker så har man en bättre bild av vad som kan hända och lämpliga handlingsvägar om det händer.

Men som med allt säkerhetsarbete är arbetet med framsyn snarare en pågående process än något man gör en gång och sedan är klar med.

– Ofta innebär det att man gör studier på längre sikt, kanske var tredje år, men också att man genomför dedikerad kontinuerlig scanning av vad som pågår i omvärlden.

RISE har expertisen

Det här arbetet kräver ofta expertis som inte finns i den egna organisationen, och därför vänder sig många till RISE för att få hjälp.

– Vi kan dels bistå som rådgivare i hur man jobbar med framsyn, dels bistå med att leda enskilda projekt på området. Jag skulle vilja ge rådet att kontakta någon som jobbar med framsyn och ta en diskussion om hur just din organisation kan ha nytta av det.

Magnus Carl Eriksson

Kontaktperson

Magnus Carl Eriksson

Enhetschef

+46 10 516 55 61

Läs mer om Magnus Carl

Kontakta Magnus Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.